Yükleniyor

Prof. Dr. Kamil Yalçın POLAT

Kolay Randevu
Not*

  UZMANLIKLAR

  Hastalıkları
  • Acil Cerrahi
  • Aksiller Kitle
  • Akut Apandist
  • Anal Bölge Hastalıkları
  • Anal Bölge Siğilleri
  • Anal Fissür (Makat Çatlağı)
  • Anorektal Hastalıklar
  • Apendiks Kanseri
  • Apse
  • Bağırsak Kanaması
  • Bağırsak Kanseri
  • Bağırsak Sarkması (Rektosel)
  • Bağırsak Tıkanması
  • Böbrek Yetmezliği
  • Dalak Hastalıkları
  • Dışkılama Bozuklukları
  • Dışkılama Zorlukları
  • Divertikül
  • Fıtık (İnguinal Herni)
  • Fıtıklar
  • Fibroadenom
  • Fibrokistik Hastalık
  • Fistül
  • Fournier Gangreni
  • Gluteal Apse
  • Guatr
  • Hemoroid (Basur) Ve Çatlaklar
  • Hıpec, Sıcak Kemoterapi Ve Kanser
  • Hidradenitis Suppurativa(Hs) / Köpek Memesi Hastalığı
  • Hipertiroidizm (Zehirli Guatr)
  • Insizyonel Herni, Kesi Yeri Fıtığı
  • İltihabi Bağırsak Hastalıkları (Crohn Haslığı, Ülseratif Kolit)
  • İntraduktal Papillom
  • İrritabl Bağırsak Sendromu
  • Jinekomasti (Erkekte Meme Büyümesi)
  • Kabızlık (Konstipasyon)
  • Kalın Bağırsak (Kolon) Kanseri
  • Karaciğer Abseleri
  • Karaciğer Kanseri (Karaciğer Tümörü)
  • Karaciğer Kisti
  • Karaciğer Metastaz
  • Karaciğer Tümörü
  • Karaciğer Yetmezliği
  • Karaciğer-Pankreas-Safra Kesesi Ve Yolları Cerrahisi
  • Karın Fıtığı
  • Karın İçi Kitleler
  • Karın Zarı Kanseri
  • Kasık Fıtığı
  • Kıl Dönmesi
  • Kist Hidatik
  • Koledok Kisti
  • Kolon Kanseri
  • Kolonda Kitle
  • Kolorektal Kanser (Kalın Bağırsak Kanseri)
  • Küçük Cerrahiler
  • Makat Sarkması (Rektal Prolapsus)
  • Mastalji (Memede Ağrı)
  • Meme Apsesi (Mastit)
  • Meme Başı Akıntısı
  • Meme Biyopsisi
  • Meme Cerrahisi (Meme Kanser Cerrahisi)
  • Meme Kanseri
  • Memeden Kitle Eksizyonu
  • Metabolik Sendrom
  • Mide Ağrısı
  • Mide Ekşimesi
  • Mide Fıtığı
  • Mide Genişlemesi (Gastrektazi)
  • Mide Hastalıkları
  • Mide Kanaması
  • Mide Kanseri (Midetümörü)
  • Mide Lenfoma
  • Mide Ülseri
  • Mide Ve Sindirim Sistemi Bozuklukları
  • Mide Yanması
  • Nüks Fıtıklar
  • Obezite
  • Özafogus (Yemek Borusu) Kanseri
  • Pankreas Endokrin Tümörü
  • Pankreas Hastalıkları
  • Pankreas Kanseri
  • Pankreas Taşları
  • Paratiroid Bezi Hastalıkları
  • Paratiroid Kanseri
  • Pelvik Taban Hastalıkları
  • Peptik Ülser
  • Perianal Apse
  • Perianal Fissürler
  • Peritoneal Karsinomatozis (Pk)
  • Peritonit
  • Pilonidal Sinüs
  • Polip
  • Polipozis Koli
  • Pseudomiksoma Peritonei
  • Reflü - Gastrit
  • Rektal İntussusepsiyon
  • Rektorektal Tümörler
  • Rektum Kanseri
  • Rektum Kanseri (Kalın Bağırsak Kanseri)
  • Retroperitoneal Tümörler
  • Safra Kanalı Taşı (Koledokolitiazis)
  • Safra Kesesi Hastalıkları
  • Safra Kesesi İltihabı
  • Safra Kesesi Kanseri
  • Safra Yolları Cerrahisi
  • Safra Yolu Darlığı
  • Sentinel Lenf Nodu (Sln)
  • Şişmanlık (Obezite)
  • Tiroid Hastalıkları
  • Tiroid Kanseri
  • Tiroid Nodülü
  • Ülseratif Kolit
  • Yağ Bezesi
  • Yemek Borusu (Özofogus) Kanseri
  Tedavi Yöntemleri
  • Aksiller Biyopsi
  • Ameliyat Sonrası Komplikasyonlar
  • Böbrek Nakili
  • Cerrahi Hastalarda Beslenme
  • Cerrahi İnfeksiyonlar
  • Da Vinci Robotik Cerrahi
  • Endoskopik Cerrahi
  • Fıtık Ameliyatı
  • Fundoplikasyon - Laparoskopik Cerrahi
  • Gastrik Bypass Revizyon
  • Gastro-Özofageal Reflü Ameliyatı
  • Gaz - Gaita Kaçırma Tanı Ve Tedavisi
  • Guatr Ameliyatı
  • Hemoroid Band Ligasyon
  • Hepatobiliyer Cerrahi
  • Herni Cerrahisi
  • İleri Laparoskopi Deneyimi
  • Kalın Bağırsak (Kolon) Kanseri Tedavisi
  • Karaciğer Cerrahisi
  • Karaciğer Nakili
  • Karaciğer Safra Yolları Cerrahisi
  • Karın İçi Sıcak Kemoterapi (Hipek)
  • Kasık Fıtığı (İnguinal Herni) Tedavisi
  • Kolesistektomi
  • Kolon Ve Rektum Cerrahisi
  • Kolonoskopi
  • Kolorektal Cerrahi (Kalın Bağırsak Ve Rektum Cerrahisi)
  • Laparoskopi
  • Laparoskopik (Kapalı) Ameliyatlar
  • Laparoskopik (Kapalı) Cerrahi
  • Laparoskopik Cerrahi
  • Laparoskopik Kasık Fıtığı Ameliyatı
  • Laparoskopik Kolon Ve Rektum Hastalığı Cerrahisi
  • Laparoskopik Kolorektal Cerrahi
  • Laparoskopik Reflü Ameliyatı
  • Laparoskopik Safra Kesesi Ameliyatı
  • Laparoskopik Ve Açık İnguinal Ve İnsizyonel
  • Lazer Hemoroid Ameliyatları
  • Mide - Bağırsak Hastalıkları Cerrahisi
  • Minimal Invaziv Cerrahi
  • Modifiye Radikal Mastektomi
  • Nevüs Tedavisi
  • Obezite Cerrahisi
  • Onkoloji Cerrahisi
  • Organ Nakli Cerrahisi (Transplantasyon)
  • Özofogus (Yemek Borusu) Cerrahisi
  • Pankreas Cerrahisi
  • Reflü Cerrahisi
  • Robotik Cerrahi
  • Sıcak Kemoterapi
  • Sils (Tek Delikten) Kolesistektomi
  • Sindirim Yolu Cerrahisi
  • Sinir Monitörizasyonu
  • Sürrenal (Böbrek Üstü Bezi Cerrahisi) Laparoskopik Ve Açık Cerrahi Yöntemlerle
  • Şeker Hastalığı Ameliyatı
  • Tiroid Hastalıkları Ve Cerrahisi
  • Tiroidektomi
  • Total Mezorektal Eksizyon
  Özellikli Uzmanlık

  GÖREV ALDIĞI DİĞER HASTANE VE BİRİMLER

  • Bahçelievler Hastanesi
   Karaciğer Nakli Merkezi
  • Ataşehir Hastanesi
   Genel Cerrahi
  • Ataşehir Hastanesi
   Gastroenteroloji Cerrahisi
  • Bahçelievler Hastanesi
   Karaciğer-Pankreas-Safra Kesesi ve Yolları (HPB) Merkezi
  • Bahçelievler Hastanesi
   Robotik Cerrahi Merkezi
  • Ataşehir Hastanesi
   Onkolojik Cerrahi Merkezi
  • Bahçelievler Hastanesi
   Organ Nakli Merkezi
  • Bahçelievler Hastanesi
   Kanser (Onkoloji) Merkezi
  • Bahçelievler Hastanesi
   Böbrek Nakli Merkezi

  KİŞİSEL BİLGİLER

  DOĞUM YERİ / TARİHİ

  Erzincan / Türkiye /1962

  YABANCI DİL

  İngilizce

  KİŞİSEL SAYFALAR

  https://kamilyalcinpolat.com/

  E-MAIL ADRESİ

  [email protected]

  DENEYİM

  2018 - Halen, İstanbul/İstanbul/Türkiye
  MEMORIAL BAHÇELİEVLER HASTANESİ
  Organ Nakli Merkezi Başkanı, Genel Cerrahi Uzmanı
  2010 - Halen, İstanbul/İstanbul/Türkiye
  MEMORIAL ATAŞEHİR HASTANESİ
  Genel Cerrahi Merkezi Başkanı
  2003 - 2010, Erzurum/Erzurum/Türkiye
  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ORGAN NAKLİ EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
  Merkez Müdürü
  1999 - 2000, /ABD
  MEMORIAL SLOAN KETTERING KANSER MERKEZİ
  Genel Cerrahi Uzmanı
  1998 - 2000, /ABD
  MOUNT SINAI HOSPITAL
  Genel Cerrahi Uzmanı
  1991 - 2010, Erzurum/Erzurum/Türkiye
  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANA BİLİM DALI
  Öğretim Üyesi

  EĞİTİM

  2001, Türkiye
  PROFESÖR
  1996, Türkiye
  DOÇENT
  1987 - 1991, Erzurum/Türkiye
  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANA BİLİM DALI
  Genel Cerrahi Uzmanlık Eğitimi
  1980 - 1986, Erzurum/Türkiye
  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
  TIP FAKÜLTESİ - Tıp Doktoru Eğitimi

  BİLİMSEL YAYINLARI

  • SCI Expanded kapsamındaki dergilerde yayınlanmış 28, yurt içinde yayınlanmış 100’ün üzerinde makalesi vardır

  MESLEKİ ÜYELİKLER

  • Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Derneği 2.Başkanı
  • ONKKD Yönetim Kurulu Üyesi
  • T.C. Sağlık Bakanlığı Böbrek Nakli Bilim Kurulu
  • Türk Cerrahi Derneği
  • American Society of Transplant Surgeon
  • International Hepatopancreatobiliary Association

  Mesleki Ödül, Derece ve Deneyimler

  • TÜBİTAK Kimya dalında Altın Madalya
  • TÜBİTAK Bursu
  • Tıp Fakültesi Dönem 2.liği
  • Genel Cerrahi İhtisas Sınavı 1.liği
  • Palandöken Belediyesi Üstün Hizmet Ödülü

  Katıldığı Mesleki Eğitimler, Kurslar ve Konferanslar

  • Onkolojik Cerrahi, Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi, Visiting Fellow, 1999 – 2000, ABD
  • Karaciğer Safra Yolları, Pankreas Cerrahisi ve Multiorgan Transplantasyonu konularında master, New York Üniversitesi, Mount Sinai Hospital, 1998 – 2000, ABD
  • İleri Laparoskopik Cerrahi Eğitimi, 1998, Almanya
  • İstanbul Üniversitesi Transplantasyon Ünitesi,  1991 – 1992
  Hasta Hikayeleri

  Prof. Dr. Kamil Yalçın POLAT
  için hasta hikayeleri gösteriliyor.

  24 Şubat 2023
  Sağlık Sorunları Nedeniyle Okulunu Yarıd...
  İstanbul’da yaşayan Kain Ailesi’nin prematüre olarak dünyaya gelen bebekleri Ecrin’in doğumuyla başlayan hastane serüvenleri tam 10 yıl sürdü. Ecrin’de sarılık vardı ancak iyileşmiyordu. Çok hastane dolaştılar, sayısız tedavi uygulandı, ancak Ecrin bir türlü sağlığına kavuşamadı. Ecrin 9 yaşına geldiğinde ailenin yolları Memorial Bahçelievler Hastanesi Organ Nakli Merkezi...
  08 Mart 2019
  Yaptığı diyet sayesinde kızına ikinci ke...
  Yıllarca yaşadığı rahatsızlığa teşhis konulamayan 6 yaşındaki Zeynep Berra’nın karaciğer yetmezliği olduğu belirlendi. Acil olarak ameliyata alınan Zeynep’e annesi karaciğerinin parçasıyla ikinci kez can verdi. Memorial Ataşehir Hastanesi Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. K. Yalçın Polat’ın gerçekleştirdiği ameliyatın ardından kızını sağlıklı bir şekilde kucağına almanın mutluluğunu yaşayan anne Ebru Çay, “Aylar önce karaciğer yağlanması nede...
  09 Kasım 2017
  Bosna Hersekli 6 Aylık Leon Bebek İstanb...
  Bosna Hersek’te yaşayan Maja- Davor Lovriç çiftinin 3. çocukları olarak dünyaya gelen Leon’un yenidoğan döneminde ortaya çıkan sarılığı bir türlü geçmedi. Yapılan tetkiklerde Leon bebeğe doğuştan safra yolları yokluğu anlamına gelen Bilier atrezi teşhisi konuldu. Yaşamak için karaciğer naklinden başka çaresi olmayan Leon, İstanbul’daki Memorial Ataşehir Hastanesi’ne getirilerek karaciğer nakli yapıldı. Yeni karaciğeri ile hayata tutunan Leon bebe...
  Tüm Hikayeleri Oku

  Prof. Dr. Kamil Yalçın POLAT Sağlık Videoları

  Memorial Atasehir Organ Nakli Merkezi
  Prof. Dr. Kamil Yalçın POLAT

  Memorial Atasehir Organ Nakli Merkezi

  Memorial Ataşehir Organ Nakli Merkezi, deneyimli ve uzman kadrosu, modern teknolojisi ve teknik alt yapısı ile organ nakillerinde yüksek başarı oranı sağlayan T...

  Pankreas Kanserinin Cerrahisi Nasıl Yapılır?
  Prof. Dr. Kamil Yalçın POLAT

  Pankreas Kanserinin Cerrahisi Nasıl Yapılır?

  Memorial Ataşehir Hastanesi Genel Cerrahi ve Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. K. Yalçın Polat, Pankreas Kanserinin Cerrahisi Nasıl Yapılır? sorusunu yanıtl...

  Kolon Kanserinin Cerrahisi Nasıl Yapılır?
  Prof. Dr. Kamil Yalçın POLAT

  Kolon Kanserinin Cerrahisi Nasıl Yapılır?

  Memorial Ataşehir Hastanesi Genel Cerrahi ve Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. K. Yalçın Polat, Kolon Kanserinin Cerrahisi Nasıl Yapılır? sorusunu yanıtlıyo...

  Karaciğer Yetmezliğinin Belirtileri Nelerdir?
  Prof. Dr. Kamil Yalçın POLAT

  Karaciğer Yetmezliğinin Belirtileri Nelerdir?

  Memorial Ataşehir Hastanesi Genel Cerrahi ve Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. K. Yalçın Polat, Karaciğer Yetmezliğinin Belirtileri Nelerdir? sorusunu yanıt...

  Karaciğer Yetmezliği Nedir?
  Prof. Dr. Kamil Yalçın POLAT

  Karaciğer Yetmezliği Nedir?

  Memorial Ataşehir Hastanesi Genel Cerrahi ve Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. K. Yalçın Polat, Karaciğer Yetmezliği Nedir? sorusunu yanıtlıyor.Karaciğer Ye...

  Karaciğer Nakli Ameliyatı Nasıl Yapılır?
  Prof. Dr. Kamil Yalçın POLAT

  Karaciğer Nakli Ameliyatı Nasıl Yapılır?

  Memorial Ataşehir Hastanesi Genel Cerrahi ve Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. K. Yalçın Polat, Karaciğer Nakli Ameliyatı Nasıl Yapılır? sorusunu yanıtlıyor...

  Karaciğer Kanserinin Tedavisi Nasıl Yapılır?
  Prof. Dr. Kamil Yalçın POLAT

  Karaciğer Kanserinin Tedavisi Nasıl Yapılır?

  Memorial Ataşehir Hastanesi Genel Cerrahi ve Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. K. Yalçın Polat, Karaciğer Kanserinin Tedavisi Nasıl Yapılır? sorusunu yanıtl...

  Karaciğer Kanserinde Teşhis Nasıl Konulur?
  Prof. Dr. Kamil Yalçın POLAT

  Karaciğer Kanserinde Teşhis Nasıl Konulur?

  Memorial Ataşehir Hastanesi Genel Cerrahi ve Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. K. Yalçın Polat, Karaciğer Kanserinde Teşhis Nasıl Konulur? sorusunu yanıtlı...

  Kansız Karaciğer Nakli Nedir?
  Prof. Dr. Kamil Yalçın POLAT

  Kansız Karaciğer Nakli Nedir?

  Memorial Ataşehir Hastanesi Genel Cerrahi ve Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. K. Yalçın Polat, Kansız Karaciğer Nakli Nedir? sorusunu yanıtlıyor.

  Canlı Vericili Karaciğer Nakli Nedir?
  Prof. Dr. Kamil Yalçın POLAT

  Canlı Vericili Karaciğer Nakli Nedir?

  Memorial Ataşehir Hastanesi Genel Cerrahi ve Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. K. Yalçın Polat, Canlı Vericili Karaciğer Nakli Nedir? sorusunu yanıtlıyor.

  Doktorun Tüm Videoları

  Fiyat Sor

  Fiyat bilgisi almak için aşağıdaki formu doldurun.
  Sosyal Medya Hesaplarımız
  Canlı Destek Kolay Randevu Al