Yükleniyor

“Nöral Terapi”nin Yararlı Olduğu 12 Hastalık

“Nöral Terapi”nin Yararlı Olduğu 12 Hastalık

Migrenden diz kireçlenmelerine, kronik yorgunluktan yüz felcine kadar birçok hastalığın tedavisinde kullanılan nöral terapi; kısa sürede yanıt veren ve yan etkileri nadir olan tedaviler arasında yer alıyor. Vücudun kendi içerisinde yapması gereken iyileştirme veya onarma işlemi gerçekleşmediğinde başvurulan nöral terapide kortizol bulunmuyor. Kan sulandırıcı kullanan, lokal anestezik ilaçlara alerjisi olan, koopere olmayan, aktif psikotik hastalığı olan, Miyastenia Gravis tanılı hastalarda ise nöral terapi uygulaması önerilmiyor. Memorial Ankara Hastanesi Nöroloji Bölümü Uzmanları, nöral terapi tedavisi ile ilgili bilgi verdi.

İçindekiler

Nöral terapi nedir?

Nöral terapi, enjenksiyon yöntemiyle lokal anestezi uygulanarak otonom sinir sistemini etkilemek ve bu sayede vücudun kendini iyileştirme fonksiyonunu devreye sokmak anlamına gelen, birçok hastalıkta kullanılabilen tedavi yöntemidir. 

Nöral terapi hangi hastalıklarda ve durumlarda uygulanır?

Nöral terapi aşağıda yer alan durumlarda uygulanabilir:

 • Migren ve diğer baş ağrıları
 • Bel ve boyun fıtıkları
 • Omuz ağrıları
 • Diz kireçlenmeleri, menisküs ve bağ lezyonları, sporcularda görülen diz travmasına bağlı durumlar
 • Fibromiyalji, myofasial ağrı sendromu
 • Kronik yorgunluk sendromu
 • Tenisçi dirseği, golfcü dirseği gibi dirsek problemleri
 • Karpal tünel sendromu, kübital tünel sendromu
 • Yüz felci
 • Trigeminal nevralji
 • Huzursuz bacak sendromu
 • Demanslar
 • Uyku bozuklukları
 • Beyin sisi
 • Baş dönmesi, kulak çınlaması
 • Bacaklarda dolaşım bozuklukları (damar tıkanıklıkları, varisler)
 • Diyabet gibi hastalıklara bağlı nöropatik tablolar, nöropatik ağrı
 • Astım ve alerji durumları
 • Bağışıklık sistemini güçlendirmesi
 • Kronik sinüzit, kronik otit gibi kronik enfeksiyon durumları
 • Zona
 • Bağırsak hastalıkları (irritabl bağırsak sendromu, kronik kabızlık, gaz şikayetleri, karın ağrıları gibi)
 • Depresyon, anksiyete bozukluğu
 • Kronik pelvik ağrılar
 • Kronik cilt hastalıkları
 • Tedaviye dirençli ve tekrarlayan üriner sistem enfeksiyonları ve disüri (idrar yanması) durumları
 • Hormonal hastalıklar (guatr, menopoz yakınmaları, adet düzensizlikleri, infertilite)
 • Sağlıklı yaşam için toksinlerden arınma ve antiaging için uygulanabilir

Nöral terapi nasıl uygulanır?

Lokal anestezik ilaçlar, serum fizyolojik denen vücut sıvısına eşdeğer sıvılarla seyreltilir. Çoğunlukla cilt içine uygulanır. Ayrıca kas içi, ganglion, eklem içi uygulamalar da mevcuttur.  Ağrılı bölgelere, tetik noktalara, sinir segmentlerine, varsa bozucu alan adı verilen alanlara, bazı akupunktur noktalarına uygulama yapılabilir. Bu tedavide ince çaplı ve tek kullanımlık iğneler kullanılır.

Nöral terapi kimlere uygulanmaz?

 • Myastenia gravis, Parkinson ve multiple skleroz hastaları
 • Kalp yetmezliği, II. ve III. derece AV kalp bloğu olan hastalar
 • Pıhtılaşma bozukluğu olan hastalar
 • Maling hastalığı olanlar
 • Ruhsal hastalığı olanlar
 • Akut cerrahi endikasyonu olanlar
 • Aspirin gibi kan sulandırıcı ilaç kullananlar ( İlaç1 hafta süre ile bıraktırıldıktan sonra nöralterapi uygulanabilir)
 • Troid için atom tedavisi alan hastalarda 6 ay, troid sintigrafisi çektiren hastalarda da 1.5 aydan önce uygulanmamalıdır.

Nöral terapi her yaşta hastaya uygulanabilir. Kan sulandırıcı kullanan hastalarda, bazı uygulamalarda dikkatli olunması gerekir. Ayrıca lokal anestezik ilaçlara alerjisi olan hastaların yaptırması uygun değildir. Koopere olmayan hastalar, aktif psikotik hastalığı olanlar, Miyastenia Gravis tanılı hastalarda da uygulanması önerilmez.

Ağır demans, akut kalp ve dolaşım sistemi hastalıkları, ileri evre konjestif kalp yetmezliği, genetik hastalıklar, tüberküloz, sepsis gibi ağır enfeksiyon durumları, kronik hastalıkların son dönemi, hareket kısıtlılığı olan ciddi artroz durumlarında yararı kısıtlıdır. Ancak bu hastalıkları olanlar da, bozucu alanların bulunup ortadan kaldırılması ile fayda görebilir.

Etkin Tedavi Yöntemi

Nöral terapi, refleks tedavileri içinde en etkin sonuçları olan bir regülasyon tedavisidir. Hastalığın nasıl, ne zaman ve neden sonra ortaya çıktığı tanı açısından çok önemlidir. Nöral terapi iki temel mekanizma ile çalışmaktadır. Birincisinde rahatsızlığın uzandığı omurga bölümüne yapılan anestezik madde enjeksiyonu esastır. İkincisi ise rahatsızlık olan bölgeye yapılan enjeksiyondur. Nöral terapide lokal anestezik uygulamalar; cilt altı, kas dokusu, vücuttaki yara ve ameliyat izleri, eklem içi ve ağrılı noktalara yapılır. Enjeksyonlar sinir içerisine yapılmaz. Uygulamalarda genellikle ince, küçük insülin iğne uçları kullanılmaktadır.

Nöral terapinin avantajları nelerdir?

Oldukça geniş bir kullanım alanına sahip olan nöral terapi, kısa sürede cevap alınabilecek bir tedavi şeklidir. Hem tedavi edici hem de koruyucu hekimlik alanlarında kullanılabilen ve uygulaması kolay olan bu tedavide yan etki nadirdir ve genellikle görülmez.

Nörel Terapi İle İlgili Sık Sorular Sorular

Nöral terapi ne işe yarar?

Nöralterapi vücudumuzda çok geniş bir elektriksel ağ yapısında olan vejetatif (otonom) sinir sisteminin uyarılmasını ve regülasyonunu sağlar. İnsan vücudu tamamen birbiri ile ilişkili bir yapıdır. Bu ilişki otonom sinir sitemi denen sinirsel ağ ve fasya dediğimiz zarlar aracılığı ile olur. Bu yapıların herhangi bir yerindeki aksaklık, sistemin tamamında etkiler ortaya çıkarır. Bioelektriksel aktivite bozulur. Nöral terapide temel amaç aksaklıklara neden olan hücre elektriksel özelliğini düzelterek tüm sistemin kendini düzeltmesini sağlamaktır.

Nöralterapide özellikli yerlere uygulanan lokal anestezik enjeksiyonu ile vücutta üç tane dolaşım düzenlenmiş olur. Bunlar; kan dolaşımı, lenf dolaşımı ve sinirsel iletidir. Bir dokunun kan dolaşımı artınca o doku beslenir; lenf dolaşım artınca doku metabolitlerinden arındırılır yani temizlenir ve sinir iletisi artan, düzenlenen doku ise daha düzenli çalışır. Dolasıyla, beslenen temizlenen ve düzenli komut alan dokunun kendini iyileştirme kapasitesi artar.

Doğal bir tedavi olarak kabul edilen nöral terapi, ilaç tedavisi değildir. İğnelerdeki kısa etkili lokal anestezik maddenin otonom sinir sistemi üzerinde oluşturduğu uyarıdan faydalanılır. İğne cilde yapılır yapılmaz bu uyarı sinir ağında yayılır ve bio-elektriksel olarak düzelme oluşturur.

Nöral terapide kortizollu ilaç mı kullanılır?

Nöral terapide kortizol kullanılmamaktadır. Lokal anestezik ilaçlar, serum fizyolojik ile seyreltilerek uygulanır. Başka bir ilaçla karıştırılmazlar. Kullanılan lokal anestetik ilaçlar prokain ve lidokaindir.

Nöral terapinin kaç seans uygulanması gerekir?

Hastanın şikayetinin ne olduğuna, başlangıç zamanına, muayene bulgularına göre seans sayısı, sıklığı değişebilir. Şikayetleri yeni başlayan hastalarda iki ya da üç seanslık bir tedavi yeterli olabilmektedir. Uygulanacak seanslar arasında 48-72 saat olması önerilir.

Kronik problemlerde ise daha uzun tedavi süresi gerekir ve en az 6 seans uygulanması önerilir. Hastaya göre değişmekle beraber başlangıçta haftada 2 olacak şekilde tedaviye başlanır, sonra gerekirse haftada bire düşülebilir. Toplam seans da yine hastanın klinik gidişi ile ilişkilidir. Tedavi genellikle 6 ile 12 seans uygulanır.

Nöral terapi ağrılı bir tedavi midir?

Nöral terapi uygulama sırasında hafif ağrı hissedilebilir. Ancak bu ağrı kısa süre içinde geçer.

Nöral terapinin yan etkileri nelerdir?

Uygun tekniklerle, dikkatli bir şekilde yapılan nöral terapide majör komplikasyon beklenmez.  Ancak kanama bozuklukları olanlar, kan sulandırıcı kullananlarda uygulama sonrası kanama olabileceği için bazı teknikler kullanılmaz.

Nöral terapide çoğunlukla yan etki gözlenmez. Sık görülen yan etkiler arasında baş dönmesi ve vazovagal senkop bulunurken; nadir görülen yan etkiler arasında ise kulak çınlaması, ağızda metal tat, ağızda uyuşma hissi, tansiyon düşüklüğü, bradikardi ya da taşikardi, alerjik reaksiyonlar, kramlar yer almaktadır.  Ayrıca enjeksiyon yapılan bölgelerde morarma olabilir.

Bozucu alan nedir? En sık görülen bozucu alanlar nelerdir?

Bozucu alan, hücrenin temel bio-elekriksel yapısının değişmesi sonucu oluşan, yapı ve fonksiyonu bozulan doku alanıdır. Yaşam boyunca karşılaşılan dış etkenlerin (enfeksiyon, travma, operasyon benzeri vücuda yapılan müdahaleler) bozucu alan yapabilme potansiyelleri vardır.

Bu alanlardan çıkan olumsuz uyarımlar tüm sisteme yani bedene yayılır. Oksijen metabolizması yeterli ise elde edilen enerji ile hücre hemen kendini toparlar. Ancak sert, yoğun, sürekli uyaranlar varsa hücre kendini toparlayamaz, elektrik potansiyelini kaybettiği için sürekli ritmik boşalımlar üretir. “Bozucu alan” adını alan bu oluşum, kişi ölünceye kadar devam eder.

Bozucu alanlar hastalık ortaya çıkmadan önce bireylerde; verimliliğin azalması, genel kırgınlık, kronik yorgunluk, bağışıklık sisteminin bozulması, alerji, bağırsak sorunları, sebebi belli olmayan ağrılar gibi sorunların ortaya çıkmasına sebep olur. Her kronik hastalık, bozucu alan tarafından tetiklenebilir ve sürdürülebilir. Her hastalık veya yaralanma geriye bir bozucu alan bırakabilir. En sık görülen bozucu alanlar diş problemleri, diş tedavileri, ameliyatlar, trafik kazaları, dövme, yanık izleri, bağırsak florasındaki bozukluklardır.

Nöral terapi tedavisi kalıcı mıdır?

Doğru uygulandığında, özellikle bozucu alanların tespiti ve tedavisi iyi yapıldığında, tedavi kalıcı olabilmektedir. Ancak iyilik halinin devamı için, düzenli beslenme, yeterli sıvı alma, kötü alışkanlıklardan uzak durma ve fiziksel aktivite önemlidir.

Nöral terapi hangi hekim tarafından uygulanır?

Bu tedavi, nöral terapi eğitimi almış her hekim tarafından uygulanabilir. Tedavi uygulaması kadar, özel muayene yöntemleri de önemli olduğundan mutlaka eğitim almış kimselere yaptırılması önem taşımaktadır.

Nöral terapi yapılmadan önce nelere dikkat edilmesi gerekir?

Tedavi öncesi herhangi bir hazırlık yapılması gerekmez.

Nörap terapi tedavisi yapıldıktan sonra nelere dikkat edilmesi gerekir?

Nöral terapi uygulamasından sonra hasta günlük hayatına devam edebilir. Bu süreçte hastanın bol su içmesi gerekmektedir.

Nöral terapi depresyona iyi gelir mi?

Nöral terapi otonomik sinir sisteminde düzenleme sağladığından, depresyonda destek tedavi olarak kullanılabilmektedir. Depresyonda otonomik sinir sisteminde de etkilenme olup, bedensel bozukluklar da eklenebilmektedir.

Migrende nöral terapi nedir?

Migrende hastaya özel tedavi yaklaşımı önem taşımaktadır. Nöral terapide migren hastalarında özellikle belirli noktalara uygulama yapılmaktadır. Migren ataklarının ortaya çıkmasını kolaylaştıran, bireysel farklılıklar gösterebilen durumlar ya da bozukluklar da değerlendirilerek, bu durumlara yönelik de nöral terapi uygulaması yapmak, tedaviden alınan yanıt oranını artırmaktadır. Nöral terapi tek başına ya da diğer tedaviler ile kombine edilerek yapılabilir.

 

 

Memorial Tıbbi Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır.

Güncelleme Tarihi : 17 Nisan 2023

Yayınlanma Tarihi: 24 Aralık 2018

Bu Konuda Uzman Doktorlar

İletişim Formu

Detaylı bilgi için iletişime geçin.

* Bu alan gereklidir.
Sosyal Medya Hesaplarımız
Canlı Destek Kolay Randevu Al