Yükleniyor

Uzm. Dr. Mustafa ERTUĞRUL

Şişli Hastanesi
Şişli Hastanesi
Kolay Randevu
Not*

  UZMANLIKLAR

  Hastalıkları
  • Adenovirus Enfeksiyonu
  • Aftöz Stomatit
  • Ailesel Akdeniz Ateşi (Fmf)
  • Akdeniz Anemisi (Talasemi)
  • Akut Bronşit
  • Akut Gastroenterit (İshal)
  • Alerjik Deri Hastalıkları
  • Alerjik Rinit (Saman Nezlesi, Bahar Nezlesi)
  • Allerjik Rinit
  • Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu
  • Amipli Dizanteri
  • Ateş
  • Atopik Dermatit
  • Bademcik Hastalıkları
  • Bademcik İltihabı
  • Bağırsak Enfeksiyonu
  • Bağırsak Gazı
  • Bağırsak İltihabı
  • Bağışıklık Sistemi Problemleri
  • Bayılma
  • Bebeklerde Gaz Sancısı (Colic)
  • Besin (Gıda) Alerjisi
  • Beta Mikrobu
  • Boğaz Enfeksiyonu
  • Bulaşıcı Hastalıklar
  • Büyüme Ve Gelişme Geriliği
  • Büyüme Ve Gelişme Problemleri
  • Büyümüş Lenf Bezleri
  • Çiçek Hastalığı
  • Çocuk Alerjileri
  • Çocuklarda Baş Ağrısı
  • Çocuklarda Gelişme Bozuklukları
  • Çocuklarda Romatizma Ve Romatizmal Hastalıklar
  • Çocukta Kulak Hastalığı
  • Demir Eksikliği Anemisi
  • Demir Eksikliği Ve B12 Vitamini Eksikliği Anemisi
  • Enürezis Nokturna (Gece Alt Islatma)
  • Ergenlikte Obezite
  • Febril Konvülsiyon
  • Geçici Proteinüri
  • Genel Pediatri
  • Göbek İltihabı
  • Grup B Streptokok Enfeksiyonu
  • Hemanjiyomlar
  • Henoch-Schönlein Hastalığı
  • Hepatit A
  • Hepatit B
  • Idrar Yolları Iltihabı
  • İdrar Kaçırma (Üriner İnkontinans)
  • İdrar Torbası İltihabı
  • İshal
  • İşeme Disfonksiyonu
  • Jüvenil İdyopatik Artrit
  • Kabızlık
  • Kalp Çarpıntısı
  • Kızamık
  • Kulak Ağrısı
  • Kulak Enfeksiyonları
  • Lenf Bezi Büyümesi (Lenfadenopati)
  • Lökosit (Beyaz Kan Hücresi) Hastalıkları
  • Mide Ağrısı
  • Orta Kulak İltihabı
  • Pediatrik Rehabilitasyon
  • Pıhtılaşma Bozuklukları
  • Piyelonefrit
  • Prematürite
  • Reaktif Artrit
  • Respiratuar Sinsityal Virüs Enfeksiyonu
  • Rotavirüs İshali
  • Sarılık
  • Sık Tekrarlayan Enfeksiyon
  • Su Çiçeği
  • Taşikardi
  • Tonsillit
  • Ürtiker
  • Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu (Üsye)
  • Viral Enfeksiyon
  • Yeme Bozuklukları
  • Yenidoğan Sarılığı
  Tedavi Yöntemleri
  • Aile Ve Çocuk Danışmanlığı (Genetik Danışmanlık)
  • Anne Sütü Ve Anne Beslenmesi
  • Apgar Skoru
  • Aşı Takibi
  • Aşılama Ve Bağışıklama
  • Büyüme Hormonu Testi
  • Büyüme Takibi
  • Çocuk Beslenme Bozuklukları İzleme
  • Çocuk İnfeksiyon Hastalıklarının Tanısı Ve Tedavisi
  • Çocukta Gelişimi İzleme
  • Emzirme Danışmanlığı
  • Enfeksiyon Tedavileri
  • Gelişimsel Bozuklukların Erken Tanısı
  • İdrar Yolu İnfeksiyonlarının Tanı Ve Tedavisi
  • Kistik Fibrozis Testi(Ter Testi)
  • Lenfadenopatili Çocuk Takibi
  • Nefes Darlığı Tanı Ve Tedavisi
  • Prematüre Bebeklerin Takibi
  • Sık Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu Geçiren Çocuk
  • Tüberkülin Deri Testi(Tdt)
  • Yenidoğan İşitme Taraması
  • Yenidoğan Takibi
  Özellikli Uzmanlık

  KİŞİSEL BİLGİLER

  DOĞUM YERİ / TARİHİ

  Batman / Türkiye /1975

  YABANCI DİL

  İngilizce

  E-MAIL ADRESİ

  [email protected]

  DENEYİM

  2013 - Halen, İstanbul/İstanbul/Türkiye
  MEMORIAL ŞİŞLİ HASTANESİ
  Pediatri Uzmanı
  2008 - 2013, İstanbul/İstanbul/Türkiye
  İSTANBUL ÖZEL MEDICINE HOSPITAL
  Pediatri Uzmanı
  2006 - 2007, Isparta/Isparta/Türkiye
  ISPARTA ASKER HASTANESİ
  Pediatri Uzmanı
  2004 - 2006, İstanbul/İstanbul/Türkiye
  İSTANBUL ÖZEL MEDICINE HOSPITAL
  Pediatri Uzmanı

  EĞİTİM

  1999 - 2003, İstanbul/Türkiye
  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
  İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ - Pediatri Uzmanlık Eğitimi
  1993 - 1999, İstanbul/Türkiye
  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
  İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ - Tıp Doktoru Eğitimi

  MESLEKİ ÜYELİKLER

  • Türk Tabipler Birliği
  • Türk Pediatri Kurumu

  Katıldığı Mesleki Eğitimler, Kurslar ve Konferanslar

  • Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikası ( 2008 )
  • Çocuk Acil Kursu ( 2012 )
  • İlk Beş Yaş Çocuk İzlem Kursu ( 2012 )
  • 47. Türk Pediatri Kongresi
  • Excellence in Pediatric Conference, İstanbul ( 2011 )
  • PALS Provider Uygulayıcı Sertifikası ( 2010 )
  • 7. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi ( 2010 )
  • 17. Ulusal Neonatoloji Kongresi ( 2009 )
  • Yenidoğan Mekanik Yentilasyon Kursu ( 2009 )
  • 5. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi ( 2008 )

  Fiyat Sor

  Fiyat bilgisi almak için aşağıdaki formu doldurun.
  Sosyal Medya Hesaplarımız
  Canlı Destek Kolay Randevu Al