Yükleniyor

Endoskopik mide balonu nedir?

Endoskopik mide balonu nedir?

İletişime Geçin
medical-units-icon

İlgili Tıbbi Birimler

Önemli bir halk sağlığı sorunu olan obezite, başlı başına bir hastalık olarak kabul edilmekle birlikte; hipertansiyon, diyabet, uyku apnesi, kemik hastalıkları ve kanserler gibi yaşam süresini kısaltan pek çok hastalığı beraberinde getiren bir hastalık grubu olarak da tanımlanıyor. Günümüzde yaygın olarak görülmesi sebebiyle obeziteyle savaşta pek çok tedavi yöntemi ön plana çıkıyor.  Endoskopik yöntemler de bu anlamda hem etkili sonuç vermesi hem cerrahi gerektirmemesi nedeniyle ilgi görüyor. Memorial Bahçelievler Hastanesi İleri Endoskopi Merkezi’nden Doç. Dr. Abdullah Emre Yıldırım, endoskopik mide balonu yöntemi hakkında önemli bilgiler verdi.

İçindekiler

Çağımızın en önemli problemlerinden biri olan obezite sadece kozmetik bir sorun olarak değerlendirilmekte aynı zamanda kişinin yaşam süresini kısaltan birçok hastalığı da beraberinde getirmektedir. Obeziteye hipertansiyon, diyabet, uyku apnesi, kemik hastalıkları gibi birçok hastalık eşlik etmektedir. Geçmişte obezite tedavisinde alınan kalorinin azaltılıp, harcanan kalorinin artırıldığı bir yaşam tarzı değişikliği öneriliyordu. Ancak günümüzde yapılan çalışmalar bazı hastalarda yaşam tarzı değişikliği uygulamalarının etkili olmadığı, başarılı kilo kaybı sağlayan hastaların çoğunluğunda 2 yılın sonunda verilen kiloların geri alındığı gösteriliyor. Yaşam tarzı değişikliğine rağmen etkili kilo veremeyen ve almaya devam edenler için endoskopik mide balonu uygulaması öneriliyor.

Endoskopik Mide Balonu Nedir?

Bariatrik cerrahi  yöntemleri (Mide küçültücü sleeve gastroplasti, tüp mide, bypass ameliyatları)  etkili şekilde sürdürülebilir kilo verilmesini sağlamaktadır. Ancak ameliyat olmak istemeyen veya ameliyata uygun olamayan hastalar endoskopik yöntemleri tercih etmektedir. Endoskopik olarak yani ağızdan girilerek gerçekleştirilen yöntemler arasında en sık tercih edilen endoskopik mide balonu uygulamasında etkili sonuçlar elde edilebilmektedir. Bu yöntemde, hastanın ağız yolundan endoskop ile girilerek midesine bir balon şişirilerek yerleştirmekte ve balon belli bir hacme ulaştırılmaktadır. Bu şekilde mideye hacim kaplayan bir madde konularak total mide hacmi azaltılırken, aynı zamanda da midenin hareketi bozulmaktadır. Böylece hastaların iştahları azalmakta, yemek yeme kapasiteleri düşmektedir. Yedikten sonra zor sindirdikleri için hastaların porsiyonları azalarak öğün sayıları artırılmış olur. Ayrıca geri döndürülebilir bir yöntem olması da başka bir avantajıdır. Yani hasta herhangi bir sebeple işlemden memnun kalmadığında mide balonu kolayca yeniden çıkarılabilir. Günümüzde 6 ay ile 1 yıla kadar kalabilen mide balonları bulunmaktadır.

Endoskopik Mide Balonu Kimlere Uygulanır? Hangi Hastalıklarda Kullanılır?

Mide balonunun tarihsel gelişimindeki seyrinde vücut kitle indeksi 40’ın üzerinde olan, kesinlikle cerrahi gereken ancak cerrahi riski yüksek olan, genel kondisyonu düşük olan hastalar için bir köprü tedavisi olarak kullanılmakta idi. Daha sonra avantajları nedeni ile bazı özel hasta gruplarında bariatrik cerrahiye alternatif hale geldi. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre vücut kitle indeksi 30’un üzerinde olanlar obezite hastası olarak değerlendirilmektedir. Endoskopik mide balonu vücut kitle indeksi 35’in üzerindeki obezite hastalarına direkt olarak yapılmaktadır. Vücut kitle indeksi 30’un üzerindeki hastalara ise eşlik eden hastalıkları varsa uygulanmaktadır. Özellikle diyabet, uyku apnesi, tansiyon gibi eşlik eden hastalıklar varsa obezite tedavisi önerilmektedir. Morbid obez olup, cerrahi planlanan ancak ameliyat riski çok yüksek olan hastalarda köprü tedavisi olarak hastaya mide balonu takılır, hasta belli bir kilo eşiğinin altına düşer. Pulmoner fonksiyonları, kardiyak fonksiyonları düzelir. Anestezi riski azalır. Ardından cerrahiye hazır hale gelir.  Cerrahiye uygun hale gelince balonu çıkartılıp cerrahi gerçekleştirilir. Özetle, obez olan, eş zamanlı kontrol altına alınamayan eşlik eden hastalıkları olan hastalarda, cerrahiye hazırlanması gereken hastalarda endoskopik obezite tedavileri uygun olmaktadır.

Endoskopik Mide Balonunun Çeşitleri Var Mı?

Havayla ya da sıvıyla doldurulan balon çeşitlerinin yanında 6 ay veya 1 sene kalabilen, endoskopik yöntem veya endoskopi olmadan sadece yutularak uygulanabilen balon çeşitleri bulunmaktadır. Hangi balonun uygulanacağı hekim tarafından yapılan ilk değerlendirmeden sonra hastanın kriterlerine göre hasta ile birlikte belirlenmektedir.

Mide Balonu Hangi Durumlarda Uygun Değildir?

Mide balonu uygulaması öncesinde hastanın kilo almasına neden olan başka bir hastalık olup olmadığının araştırılması gerekir. Böbrek üstü bezleriyle ilgili ya da tiroit ile ilgili bir rahatsızlığı nedeniyle hasta kilo alıyor olabilir. Yani hasta iç hastalıkları açısından da değerlendirilir. Eğer patolojik bir kilo alma sorunu yoksa hasta endoskopik obezite tedavisi için aday demektir. İlk değerlendirmede hastada yeme bozukluğu ve psikiyatrik bir sorun olup olmadığına bakılır. Tıka basa yeme sendromu adı verilen durum olup olmadığı değerlendirilir. Örneğin, buzdolabının önünden geçerken dolabı açıp ağzına bir şeyler atan veya fırının önünden geçerken tencereden ağzına bir lokma atmadan duramayan hastada sadece endoskopik değil obezite tedavi yöntemlerinin hiçbirinin işe yaramayabileceği bilinmelidir. Ne farmakolojik tedaviler, ne endoskopik tedaviler ne de cerrahi tedaviler bu hastalarda işe yaramayabilir. Bu nedenle öncelikle bu hastalıkların ayırt edilmesi gerekmektedir. Altta yatan psikolojik bir problem varsa öncelikle bunun çözülmesi gerekmektedir. Bu nedenle ilk değerlendirmede öncelikle psikiyatriyle birlikte değerlendirme yapılarak hastada yeme bozukluğu olup olmadığının anlaşılması gerekmektedir. İkinci olarak hastanın kilo vermeyi hedef edinmiş olması gerekmektedir. Bu şartları tamamlayan hastalarla endoskopik tedavi aşaması görüşülür. Hastaya işlemin nasıl uygulandığı, onu nelerin beklediği anlatılır.

Mide Balonu Avantajları Nelerdir?

  • Girişimsel bir işlem olan endoskopik mide balonu uygulaması cerrahi bir işlem yolmadığı için hastalar çok kısa süre hastanede kalmaktadır. 
  • Cerrahi operasyonların geri dönüşü olmamaktadır. Endoskopik mide balonu uygulaması ise geri döndürülebilir bir şilemdir. Olası komplikasyonlarda midedeki balon kolay bir şekilde çıkarılmaktadır. Balonun 6-8 ay içinde mideden çıkartılmasıyla mide eski haline dönmektedir.
  • Mide balonu işleminde sindirim sistemi organlarının çalışmasında herhangi bir değişiklik olmamaktadır. 
  • Cerrahiye göre maliyeti daha düşük bir uygulamadır.

Endoskopik Mide Balonu Nasıl Uygulanır?

Endoskopi ünitesine uygun açlık süresi sağlanarak gelen hastaya sedasyon altında, uyur vaziyette endoskopi yapılır. Endoskopide önemli olan hastada mide fıtığı olup olmadığı, ciddi bir reflü özofajiti olup olmadığı, midede aktif bir ülser olup olmadığıdır. Bunun yanında tesadüfen endoskopide ortaya çıkabilen kanseröz lezyonlar araştırılır. Bu açıdan sorun saptanmayan hastalarda aynı seansta mide balonu takılabilir. Mide balonunun yerleştirilmesi 5-10 dakika sürmektedir. Daha sonra hasta uyandırılır. 6-7 saat hastada herhangi bir problem olmamaktadır. Ardından bulantılar başlar. Bazı medikal tedaviler ve bulantı önleyici ilaçlarla müdahale edilir. Birkaç gün içerisinde hastanın bulantısı tamamen normal haline getirilir. Ancak hemen normal beslenmeye geçilmez. Önce 1-2 gün sıvı diyeti uygulanır 3. günden sonra püreler ve ilk haftanın ardından normal beslenmesine geçilir.  

Endoskopik Değil Hastaya Yutturularak Takılan Mide Balonu ( yutulabilir mide balonu) Nasıl Uygulanır?

Endoskopi uygulanmadan yutturularak takılabilen yeni bir balon daha kullanılmaktadır. Bu balon hasta uyutulmadan, sanki ucunda bir ip olan tableti yutar gibi takılan bir balondur. Öncesinde bir haftalık mide koruyucu tedavisi gören hasta, oturur pozisyonda bir bardak su yardımı ile kapsüle benzer balonu yutar. Kapsülün yeri X-ray cihazı ile doğrulanır ve uygun yerde ise balonun ucundaki kablo ile balon dışarıdan sıvı ile şişirilerek istenen hacme ulaştırılır. Sonra kablo hafifçe çekilerek balondan ayrılır. Bu balonun diğer özelliği de çıkarmak içinde endoskopiye gerek olmamasıdır. 4-5 ay içerisinde balon kendi kendine sönerek normal yollardan dışkı ile atılır.

Mide Balonu Riskleri Nelerdir?

Bu işlem herhangi bir endoskopi işleminden farksızdır. Deneyimli olmayan bir endoskopist tarafından yapılırsa perforasyon adı verilen delinme veya kanama gibi riskleri olabilmektedir. Ancak bu düşük bir ihtimaldir. Geçmişte endoskopi ile girip balon şişirildikten sonra eski tip balonlarda kanamalara, ülserlere ve mide delinmelerine neden olabilmekteydi. Ancak günümüzde kullanılan yeni balonlarda kanama ve yırtılma riski çok düşük neredeyse yok gibidir. Bununla birlikte işlemden sonra hastayı bekleyen bazı durumlar vardır. Çünkü sonuçta vücuda yabancı bir cisim girmektedir. Bu cisim 400-600 cc’ye kadar şişirilmiştir. Bu nedenle vücut ilk 1-2 gün bunu dışarı atmaya çalışmaktadır. Bulantı, kusma, öğürme ya da bağırsak hareketlerinin artırılmasıyla vücut bu cismi dışarı atmaya çalışır. Bu tolerans safhası 1-2 gün sürmektedir. Özetle komplikasyon, bu konuda uzman bir hekim tarafından yapılıyorsa ve uygun hastaya uygun yöntem seçiliyorsa yok denecek kadar azdır. Mide balonu ile ilgili de beklenmeyen durumlar oluşursa kişi mutlaka doktoruna görünmelidir. Gerekli değerlendirme yapıldıktan sonra doktor tedavinin seyrine karar verecektir.

Mide Balonu Takıldıktan Sonra Yaşam

Mide balonu uygulamasının etkili ve sürdürülebilir olması açısından en önemli konu ise hastanın yaşam stili değişikliğidir. Hasta işlemden sonra kalori oranını azaltmaz, sporu hayatının bir parçası yapmazsa uygulamada istenilen hedeflere ulaşılsa dahi başarının sürdürülebilir olması mümkün değildir. Bu nedenle endoskopik balon tedavileri deneyimli hekim ve kilo vermeyi gerçekten kafasına koymuş hastalarla başarılı sonuçlar elde edilen bir yöntem olarak kabul edilmektedir.

Mide Balonu Fiyatı

Mide balonu işleminin fiyatı, işlemin yapılacağı merkez ve uygulamayı yapacak doktora göre belirlenmektedir.

Fiyat Bilgisi için Formu Doldurun

Endoskopik Mide Balonu Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Endoskopik mide balonu patlarsa ne olur?

Mide balonu patlaması yok denecek kadar düşük bir ihtimaldir. Geçmişte eski tip balonlarda böyle sorunlar yaşanabilmekteydi. Endoskopik mide balonu patlarsa mutlaka çıkarılması gerekir. Çıkartılmazsa bağırsakları tıkamaya neden olabilir. Ancak günümüzde bununla ilgili bir sistem geliştirildi. Her ne kadar yeni tip balonlarda patlama sorunu hiç yaşanmıyor olsa da emniyet açısından balon mavi renk suyla şişirilmektedir. Bu sayede eğer balon patlarsa hastanın idrar rengi maviye dönüşür. Hasta bunu vakit kaybetmeden hekimine bildireceği için balon henüz mideyi terk etmeden hastaya müdahale edilebilir. Hasta idrar rengini fark etmez ve balon ince bağırsaklara giderse ince bağırsakların tıkanmasına bağlı bazı semptomlar yaşanabilir. Bazen hasta farkında olmadan balonu dışkılama yoluyla çıkarabilir. Ancak bunlar çok düşük ihtimalli risklerdir.

Mide balonu zararları var mı?

Yapılan çalışmalarda yeni nesil balonlarda ilk 1-2 gün bulantı, kusma ve öğürme isteği dışında farklı bir komplikasyon gösterilmemiştir. Eski tip balonlarda midede ülser yapma, delinme ve kanama gibi komplikasyonlar mevcuttu. Yeni tip balonlarda bunlar yok denecek kadar azdır.

Mide balonu gerçekten işe yarıyor mu?

Mide balonun vücut kitle indeksi 30’un üzerinde ve eşlik eden komorbidite hastalıkları (diyabet, hipertansiyon) olan hastalarda ya da vücut kitle indeksi 35’in üzerindeki hastalarda kilo vermeye yaradığı görülmektedir.

Mide balonu ile 1 ayda kaç kilo verilir?

Mide balonu uygulamasından sonra kaç kilo verileceği kişinin yapacağı hayat tarzı değişikliğine bağlıdır. Ancak ortalama 10-15 kilo vermesi beklenir.

Mide balonu çıktıktan sonra kilo alınır mı?

Mide balonu çıkarıldıktan sonra acıkma ve midede boşluk hissi oluşur. Eski yeme alışkanlıklarına geri dönülmesi nedeniyle kilo alımı yeniden başlar. Bunun için yeme düzeni ve egzersize devam edilmelidir. İşlem sonrası kilo verme sürecinde de doktor takipleri aksatılmamalıdır.

Mide balonu kaç ay kullanılır?

Mide balonunun midede kalma süresi 6-8 ay arasındadır.

Memorial Tıbbi Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır.

Güncelleme Tarihi : 1 Aralık 2023

Yayınlanma Tarihi: 28 Eylül 2021

Bu Konuda Uzman Doktorlar

İletişim Formu

Detaylı bilgi için iletişime geçin.

* Bu alan gereklidir.
Sosyal Medya Hesaplarımız
Canlı Destek Kolay Randevu Al