Yükleniyor

Çocuklarımız Sağlıkla Büyüsün!

Çocuklarımız Sağlıkla Büyüsün!

Çocuklarımız Sağlıkla Büyüsün!

Çünkü Çocuklarımız En Değerlimiz…

Memorial Hastaneleri Çocuk Hastalıklarının tüm alt branşlarında alanında uzman kadrosu ile dünya standartlarında hizmet vermekteyiz. 

Alt branşlarımızın detayları aşağıda yer almaktadır;

Çocuk Alerjisi

Alerji, alerjen denilen normalde zararsız olan maddelere karşı bağışıklık sisteminin gösterdiği aşırı duyarlılık reaksiyonlarıdır.  Başlıca alerjenler ev tozu akarları, polenler, küf mantarları, hayvan tüy ve epitelleri, besinler ve böcek zehirleridir. Alerjik hastalıklarda genellikle üst ya da alt solunum yolları, göz, deri ve sindirim sistemi etkilenir. Memorial Çocuk Alerji Bölümü’nde çocukluk çağında görülen astım, reaktif hava yolu hastalıkları, saman nezlesi (alerjik rinit ve alerjik rinokonunktivit), atopik dermatit (egzama), ürtiker (kurdeşen), besin alerjileri ve anafilaksinin tanısı ve tedavisi gerçekleştirilmektedir.

Detaylı bilgi için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://www.memorial.com.tr/tibbi-birimlerimiz/cocuk-alerjisi

Çocuk Cerrahisi

Çocuk cerrahisi bebeklik döneminden ergenlik çağına kadar 0-14 yaş grubu çocuklarla ilgili tüm cerrahi işlemleri kapsamaktadır. Çocukta doğumdan önce bilinen veya doğum sonrası ortaya çıkmış olan yenidoğan anomalileri ile cerrahi gerektiren tüm hastalıkların tedavisi yapılmaktadır. Memorial Sağlık Grubu Çocuk Cerrahisi Merkezleri; deneyimli uzmanları, modern teknolojileri ve çocuk psikolojisine uygun yaklaşımları ile çocukların konforlu, ağrısız ve güvenli bir şekilde iyileşmesini sağlamaktadır.

Kalp dışı göğüs cerrahisi, onkolojik cerrahi, sindirim sistemi cerrahisi, çocuk endokrin cerrahisi, çocuk jinekolojisi, tanısal ve girişimsel endoskopik uygulamalar, laparoskopik ve torakoskopik cerrahi girişimler, travma cerrahisi çocuk cerrahisinin başlıca uğraş alanlarını oluşturmaktadır.

Detaylı bilgi için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://www.memorial.com.tr/tibbi-birimlerimiz/cocuk-cerrahisi

Çocuk Endokrinolojisi

Çocuk Endokrinoloji neye bakar sorusunun yanıtı, “Yenidoğan döneminden 18 yaşına kadar olan yenidoğan, bebek, çocuk ve genç ergenlerin endokrinolojik sorunlarını inceler” şeklinde verilebilir. Bir çocuğun sağlıklı büyümesi ve gelişmesi ancak birkaç hormonunun zamanında ve dengede salınımı ile ilgilidir. Endokrin sistemi oluşturan ve vücudumuzda sayısız önemli olayı kontrol eden tüm bu bezlerin yapısal ya da fonksiyonel sorunları ile ilgili sayısız hastalık çocuk endokrinoloji biliminin ilgi alanına girmektedir. “Çocuk endokrin nedir?” denildiğinde kısaca “Çocukluk ve gençlik yıllarının her aşamasında hormon bozukluklarıyla ilgilenen bilim alanıdır” yanıtı verilebilir.

Detaylı bilgi için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://www.memorial.com.tr/tibbi-birimlerimiz/cocuk-endokrinoloji

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları

Çocuk yani pediatrik enfeksiyon hastalıkları çocukluk çağının döküntülü hastalıklarına, ateşli ve bulaşıcı hastalıklara, hastane enfeksiyonlarına, konjenital enfeksiyonlara, enfeksiyöz hepatitlere, çeşitli nedenlerle aldıkları tedaviye bağlı veya doğuştan bağışıklık sistemi baskılanmış çocuklarda gelişen enfeksiyonlara ve kazanılmış immün yetmezlik virüsü (HIV virüsü) taşıyan veya hastalığı gelişen çocuk ve adölesanlara, uzamış ateşe, verem ve alt solunum yolu enfeksiyonlarına, viral enfeksiyonlara, santral sinir sistemi enfeksiyonlarına yönelik modern tıp kapsamında yaklaşımda bulunulan bir alandır.

Detaylı bilgi için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://www.memorial.com.tr/tibbi-birimlerimiz/cocuk-enfeksiyon-hastaliklari

Çocuk Gastroenterolojisi

Çocuk gastroenteroloji çocuklarda yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsak hastalıkları, karaciğer, safra yolları, pankreas ve dalak hastalıklarının tanı ve tedavisi yapılmaktadır. Bunun yanı sıra yenidoğan döneminden ergenliğin sonuna kadar olan yaş grubunda karşılaşılan beslenme sorunları nedeniyle hastalar görülmekte ve takip edilmektedir.

Detaylı bilgi için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://www.memorial.com.tr/tibbi-birimlerimiz/cocuk-gastroenteroloji

Çocuk Göğüs Hastalıkları

Memorial Çocuk Göğüs Hastalıkları Bölümü’nde tekrarlayan solunum şikayetleri olan çocukların muayeneleri deneyimli uzmanlar tarafından sağlanır ve gerekli görüldüğü takdirde alerji testleri, radyolojik görüntülemeleri (akciğer grafisi ve bilgisayarlı tomografi) ve bronkoskopi planlamaları yapılmaktadır.

Detaylı bilgi için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://www.memorial.com.tr/tibbi-birimlerimiz/cocuk-gogus-hastaliklari

Çocuk (Pediatrik) Hematoloji

Memorial Sağlık Çocuk Grubu Hematoloji Bölümü, deneyimli hekim ve sağlık personeli, bünyesindeki kemoterapi standartları yüksek servisi, terapötik aferez ünitesi ve kemik iliği nakli ünitesi ile hizmet vermektedir. Memorial çatısı altında yer alan kan istasyonu, aferez ünitesi, immünoloji, genetik ve patoloji laboratuvarları, radyoloji, enfeksiyon hastalıkları, yoğun bakım gibi ek destek ünitelerinin kalitesi ile standardı yüksek bir merkez niteliğindedir.

Detaylı bilgi için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://www.memorial.com.tr/tibbi-birimlerimiz/cocuk-pediatrik-hematoloji

Çocuk Kardiyolojisi

Memorial Çocuk Kardiyoloji Bölümleri’nde; anne karnındaki bebekteki kalp sorunlarının tespit edilmesi, doğuştan gelen kalp hastalıkları, kalp romatizması gibi ilerleyen dönemlerde görülen rahatsızlıklar ve çocukluk çağında ortaya çıkan kalp hastalıklarının tanı ve tedavisi deneyimli kadro ve modern teknolojilerle yürütülmektedir.

Detaylı bilgi için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://www.memorial.com.tr/tibbi-birimlerimiz/cocuk-kardiyoloji

Çocuk Kemik İliği Nakli Ünitesi

Çocukluk çağında görülen kan hastalıklarının tedavisinde ve çocuk kemik iliği naklinde  başarılı olmanın en önemli yolu, hastaların alt yapı ve hizmet kalitesi ile tam donanımlı merkezlerde tedavi edilmelerinden geçmektedir. Bu amaçla kurulan Memorial Şişli, Bahçelievler ve Ankara Hastaneleri Çocuk Kemik İliği Nakli Üniteleri, çocuklara SGK güvencesi ve üst düzey tanı - tedavi olanakları ile hizmet vermektedir. 

Çocukluk çağında talasemi, Fanconi aplastik anemisi, immün yetmezlik, metabolik hastalıklar gibi doğumsal ve lösemi, edinsel aplastik anemi, lenfoma, nöroblastom gibi sonradan kazanılmış hastalıkların tedavisinde kemik iliği nakli önemli bir yer tutmaktadır. Kemik iliği nakli için deneyimli bir hekim-hemşire-personel ekibi ve bu iş için özel kurgulanmış bir servise ihtiyaç vardır.

Detaylı bilgi için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://www.memorial.com.tr/tibbi-birimlerimiz/cocuk-kemik-iligi-nakli-unitesi

Çocuk Nefrolojisi

Çocuk nefrolojisi bölümünde bebeklerin ve çocukların idrar yolları ve böbrek hastalıklarının tetkik ve tedavileri yapılmaktadır. Doğuştan veya sonradan ortaya çıkan enfeksiyonlar, kanamalar, kistler, tümörler, böbrek yetmezlikleri, hipertansiyon, FMF (ailevi Akdeniz ateşi), ve böbrek ve idrar yolları taşları bu ünitenin sorumluluk alanına girmektedir.

Detaylı bilgi için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://www.memorial.com.tr/tibbi-birimlerimiz/cocuk-nefrolojisi

Çocuk Nörolojisi

Konusu olan hastalıklar, ağır beyin hasarlarından, geçici felçlere, iyi veya kötü seyirli epilepsilerden basit bayılmalara, otistik şikayetlerden, davranış bozukluklarına, kas hastalıklarından sinir yaralanmalarına kadar geniş bir yelpazede yayılır. Çocuk nöroloji doktorları gereken test ve tetkikleri uyguladıktan sonra şikayetlere ve elle muayene sonucuna göre teşhis koyabilmektedir.

Detaylı bilgi için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://www.memorial.com.tr/tibbi-birimlerimiz/cocuk-noroloji

Çocuk (Pediatrik) Onkoloji

Çocukluk çağı kanserlerine yakalanan her iki çocuktan biri tedavi şansı bulamaması ya da teşhiste geç kalınması nedeniyle yaşamını yitirmektedir. Erken tanı ve doğru tedavi uygulamaları sayesinde kanserli çocukların büyük bir çoğunluğunun tam olarak iyileşmesi mümkündür.

Çocukluk çağı kanserlerinde başarıyı yakalamanın en önemli yolu bu hastaların, alt yapı ve hizmet kalitesi ile tam teşekküllü merkezlerde tedavi edilmelerinden geçmektedir. Memorial Çocuk Onkoloji Merkezleri, kanserli çocuklara üst düzey tanı ve tedavi olanakları sunmak amacıyla hizmet vermektedir. Tüm çocukluk çağı kanserlerinin tanı ve tedavisi için çocuk onkoloğu, çocuk cerrahı, ortopedi, beyin cerrahisi, göz, kulak-burun-boğaz bölümlerinde özellikle tümör ve tümör cerrahisi konusunda uzmanlaşmış doktorlar işbirliği halindedir.

Detaylı bilgi için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://www.memorial.com.tr/tibbi-birimlerimiz/cocuk-pediatrik-onkoloji

Çocuk Ürolojisi

Üroloji Bölümü, her iki cinsiyet ve her yaş grubunda böbrek, üreter (böbrek ile mesane arasındaki idrar kanalları), mesane (idrar torbası) ve üretra (mesaneden vücut dışarısına idrarın taşındığı kanal) hastalıklarıyla ilgilenen önemli bir tıbbi bölümdür. Üroloji bölümünde alanında uzman hekimler tarafından teşhis edilen bu hastalıklar, uygun medikal ve modern cerrahi ekipmanlardan yararlanılarak başarılı bir şekilde tedavi edilebilmektedir.

Detaylı bilgi için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://www.memorial.com.tr/tibbi-birimlerimiz/cocuk-urolojisi

Çocuk ve Ergen Psikolojisi (Pedagoji)

Kız ve erkek çocuklarının kişilik oluşumunda önemli bir etkiye sahip olan çocukluk ve ergenlik dönemlerinde oluşabilecek psikolojik rahatsızlıkların ihmal edilmesi ilerleyen dönemlerde kişilik bozukluklarına yol açabilmektedir. Bunun için bu dönem bir Uzman desteği ile dikkatli bir şekilde takip edilmelidir. Memorial Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikolojisi Bölümü bu dönemde çocuk ve ergenlerde görülen problemlere ilişkin sağlık hizmeti vermektedir.

Çocuğunuzda davranış bozukluğu mu fark ettiniz” “sınav stresi mi var” “kardeş kıskançlığı mı yaşıyor”  psikolojik danışmanlık desteği alması gerektiğini unutmayın!

Detaylı bilgi için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://www.memorial.com.tr/tibbi-birimlerimiz/cocuk-ve-ergen-psikolojisi-pedagoji

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı (Çocuk Psikiyatrisi)

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü yani “çocuk psikiyatrisi” çocukların psikolojik gelişimleri, çocuk psikolojisine etki eden unsurlar, erkek ve kız çocuklarında görülebilecek psikolojik sorunlar, çocuk psikolojisinde annenin ve babanın kritik rolü, çocuklardaki olumsuz davranışlarla baş edebilme yolları ile ilgilenmektedir. Çocukların psikolojik açıdan da sağlıklı bireyler olmaları, gelecekteki yaşamları ve toplum sağlığı açısından son derece önemlidir. Bu nedenle çocukların ruh sağlığı ile ilgili rahatsızlıkların tedavisi ve olumsuz durumların iyileştirilmesi için konunun uzmanları tarafından değerlendirilmeleri gerekmektedir.

Detaylı bilgi için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://www.memorial.com.tr/tibbi-birimlerimiz/cocuk-ve-ergen-ruh-sagligi-cocuk-psikiyatrisi

Detaylı bilgi ve randevu almak için lütfen formu doldurun! Sizi arayalım. 

İletişim Formu

Aşağıdaki formu doldurarak size özel ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz.

Bizi Arayın 444 7 888
Sosyal Medya Hesaplarımız
Canlı Destek Kolay Randevu Al