Prof. Dr. Mehmet Murad BAŞAR

Deneyim

MEMORIAL ŞİŞLİ HASTANESİ

Üroloji Uzmanı
2011 - Halen, İstanbul/Türkiye

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ ANA BİLİM DALI

Öğretim Üyesi
1999 - 2011, Kırıkkale/Türkiye

ANKARA NUMUNE HASTANESİ

Üroloji Uzmanı
1996 - 1999, Ankara/Türkiye

SEVGİ HASTANESİ YARDIMCI ÜREME MERKEZİ VE ANDROLOJİ POLİKLİNİĞİ

Üroloji Uzmanı
1996 - 1999, Ankara/Türkiye

Eğitim

PROFESÖR

2007

DOÇENT

2002

UNIVERSITA CATTOLICA S. CUORE DI ROMA OPSEDALE GEMELLI

Androloji Eğitimi
1994 - 1995 , İtalya

TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ

Üroloji Uzmanlık Eğitimi
1989 - 1993 , Ankara/Türkiye

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Tıp Doktoru Eğitimi
1983 - 1989 , Ankara/Türkiye

Bilimsel Yayınları

 • Schering Alman Bilimsel Yayın 3. lük Ödülü “Atan Ali, Basar M. Murad, Mungan N. Aydın, Tekdoğan Ümit Y., Özergin Osman: “Transrektal ultrasonografi eşliğinde yapılan prostat biyopsisine bağlı komplikasyonlar ile hasta yaşı – prostat volümü – prostat histopatolojisi arasında bir ilişki var mı?” 5. Ankara Üroonkoloji Kursu.
 • 80 uluslararası, 62 ulusal yayın.
 • 78 uluslararası, 52 ulusal bildiri.
 • 24 kitap bölümü.

Katıldığı Mesleki Eğitimler, Kurslar ve Konferanslar

 • Canlı Cerrahiler Eşliğinde Her Yönüyle Genitoüriner Protezler Kursu, Güncel Androloji Sempozyumu, 2010, İstanbul.
 • Semen Analizi Kursu, Güncel Androloji Sempozyumu, 2010, İstanbul
 • Sağlık Kurumları Yönetimi Eğitim Programı, Hacettepe Üniversitesi Piyasa Ekonomisini ve Girişimciliği Geliştirme Merkezi, 2008, Ankara.
 • Genelkurmay Başkanlığı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Mikrocerrahi Kursu, 2005, Ankara.
 • Basic Course in Laboratory Animal Science, 2003, Kayseri.
 • Çok sayıda yurt içi ve yurt dışı kurs, kongre ve seminere katılımı bulunmaktadır.

Mesleki Üyelikleri

 • Türk Üroloji Derneği
 • European Society for Impotence Research
 • European Association of Urology
 • International Society of Sexual and Impotence Research
 • International Continance Society
 • Türk Androloji Derneği
 • Türk Geriatri Derneği
 • Endoüroloji Derneği.