Yükleniyor

Prof. Dr. Yaşar ÇOLAK

Kolay Randevu
Not*

  UZMANLIKLAR

  Hastalıkları
  • Akalazya (Yutma Güçlüğü)
  • Akut Gastroenterit (İshal)
  • Akut Pankreatit (Pankreas İltihabı)
  • Atrofik Gastrit
  • Bağırsak Divertikülü
  • Bağırsak Enfeksiyonu
  • Bağırsak Gazı
  • Bağırsak Hastalıkları
  • Bağırsak İltihabı
  • Bağırsak Kanseri
  • Bağırsak Polibi
  • Bağırsak Polipleri
  • Bağırsak Solucanı (Şerit, Tenya)
  • Bağırsak Tıkanması
  • Crohn Hastalığı
  • Crohn/Ülseratif Kolit Hastalığı
  • Çölyak Hastalığı (Gluten Enteropatisi, Çölyak Spru)
  • Dışkı Kaçırma (Bağırsak İnkontinansı, Anal İnkontinans)
  • Dirençli Mide Ağrıları
  • Dispepsi (Hazımsızlık)
  • Divertiküler Bağırsak Hastalığı (Divertikülozis)
  • Diyare (İshal)
  • Duodenum Ülseri (Oniki Parmak Bağırsağı Ülseri)
  • Emilim Bozukluğu (Malabsorbsiyon)
  • Enfeksiyöz Enterokolitler (Bağırsak İltihabı)
  • Gastrik Ülser (Mide Ülseri)
  • Gastrinoma (Zollinger Ellison Sendromu)
  • Gastroenterit (Mide Ve Bağırsak İltihabı, İshal)
  • Gastrointestinal Sistem Kanaması
  • Gastrointestinal Sistem Polipleri
  • Gastroparezi (Mide Felci)
  • Helicobacter Pylori Enfeksiyonu
  • Hepatit (Karaciğer İltihabı)
  • Hepatit A
  • Hepatit B
  • Hiatus Hernisi (Mide Fıtığı)
  • Hidatik Kist
  • İnflamatuar (İltihabi) Bağırsak Hastalıkları (Crohn Haslığı, Ülseratif Kolit)
  • İrritable Bağırsak Sendromu (Nervöz Kolon, Spastik Kolon)
  • Kalın Bağırsak (Kolon) Kanseri
  • Kalın Bağırsak (Kolon) Polipi
  • Kalın Bağırsak (Kolon) Tıkanması
  • Kalın Bağırsak İltihabı (Kolit, Enfeksiyöz Kolit)
  • Kanser
  • Karaciğer Büyümesi (Hepatomegali)
  • Karaciğer Enzim Yüksekliği
  • Karaciğer Kanseri (Karaciğer Tümörü)
  • Karaciğer Kist Hidatiği
  • Karaciğer Sirozu
  • Karaciğer Yağlanması (Hepatosteatoz)
  • Karaciğer Yetmezliği
  • Kısa Bağırsak Sendromu
  • Korozif Özofajitler (Özofagus (Yemek Borusu) Yanıkları)
  • Mide Ağrısı
  • Mide Balonu
  • Mide Botoksu
  • Mide Bulantısı
  • Mide Kanseri (Midetümörü)
  • Mide Ülseri (Gastrik Ülser)
  • Obezite
  • Özafogus (Yemek Borusu) Hastalıkları
  • Pankreas Hastalıkları
  • Pankreas Kanseri
  • Pankreas Yetmezliği
  • Peptik Ülser (Mide Ülseri, Duedonum Ülseri)
  • Ph Metre (Mide Reflüsü Tanısı)
  • Reflü (Mide Reflüsü, Gastroözefagiyal Reflü)
  • Reflü Gastriti (Safra Gastriti)
  • Reflü Özafajit Hastalığı
  • Rektum İltihabı (Proktit)
  • Rektum Kanseri (Kalın Bağırsak Kanseri)
  • Rezektif Epilepsi Cerrahisi
  • Safra Kanalı İltihabı (Kolanjit)
  • Safra Kanalı Taşı (Koledokolitiazis)
  • Safra Kesesi Hastalıkları
  • Safra Kesesi İltihabı (Kolesistit)
  • Safra Kesesi Kanseri
  • Safra Kesesi Taşı (Kolelitiazis)
  • Safra Taşı Ağrısı (Biliyer Kolik)
  • Sindirim Sistaminin Nöroendokrin Tümörleri
  • Sindirim Sistemi Kanamaları
  • Taşlaşmış Dışkı (Fekal İmpaksiyon)
  • Vasküler Hastalıklar
  • Yemek Borusu Yokluğu (Özofagus Atrezisi )
  • Yemek Borusunda Gıda Sıkışması (Steakhouse Sendromu)
  • Yutma Güçlüğü (Disfaji)
  Tedavi Yöntemleri
  • Abdominal Parasentez
  • Abdominal Parasentez
  • Akalazya Balon Dilatasyonu
  • Antroduodenal Motilite Çalışmaları
  • Antroduodenal Motilite Çalışmaları
  • Argon-Plazma Koagülasyonu
  • Bağırsak Tıkanması Onarımı
  • Bağırsak Tıkanması Onarımı
  • Biliyer Darlıkların Dilatasyonu
  • Biliyer Darlıkların Dilatasyonu
  • Biliyer Stent Yerleştirilmesi
  • Biliyer Stent Yerleştirilmesi
  • Botoks İnjeksiyonu
  • Botoks İnjeksiyonu
  • Bt Kolonoskopi
  • Bt Kolonoskopi
  • Buji Dilatasyonu
  • Buji Dilatasyonu
  • Çift-Balon Endoskopi
  • Çift-Balon Endoskopi
  • Dgk(Dışkıda Gizli Kan) Testi
  • Dgk(Dışkıda Gizli Kan) Testi
  • Duodenoskopi(Endoskopi)
  • Duodenoskopi(Endoskopi)
  • Egg(Elektrogastrogram)
  • Egg(Elektrogastrogram)
  • Emr (Endoskopik Mukozal Rezeksiyon )
  • Endoskopi
  • Endoskopik Beslenme Tüpü Takılması
  • Endoskopik Beslenme Tüpü Takılması
  • Endoskopik Biyopsi
  • Endoskopik Biyopsi
  • Endoskopik Kanama Tedavileri
  • Endoskopik Kanama Tedavileri
  • Endoskopik Mukozal Rezeksiyon
  • Endoskopik Sfinkterotomi
  • Endoskopik Sfinkterotomi
  • Endoskopik Submukozal Disseksiyon
  • Endoskopik Submukozal Disseksiyon
  • Endoskopik Tedavi
  • Endoskopik Tedavi
  • Enfeksiyonlar Ve Tedavisi
  • Enfeksiyonlar Ve Tedavisi
  • Enterostomi
  • Enterostomi
  • Esnek Sigmoidoskopi
  • Esnek Sigmoidoskopi
  • Feces Testi
  • Feces Testi
  • Gastoskopi (Midenin İçine Bakmak)
  • Gastoskopi (Midenin İçine Bakmak)
  • Gastrik Varislere Glue İnjeksiyonu
  • Gastrik Varislere Glue İnjeksiyonu
  • Gastrointestinal Sistem Enfeksiyonlar Ve Tedavileri
  • Gastrointestinal Sistem Enfeksiyonlar Ve Tedavileri
  • Gastrointrestinal Darlıklarda Endoskopik Balon Dilatasyonu
  • Gastrointrestinal Darlıklarda Endoskopik Balon Dilatasyonu
  • Gastrostomi
  • Gastrostomi
  • Hemoklips Uygulanması
  • Hemoklips Uygulanması
  • Hemoroid Band Ligasyonu
  • Hemoroid Band Ligasyonu
  • Hemoroid Tedavileri
  • Hemoroid Tedavileri
  • Hepatobilier Görüntüleme
  • Hepatobilier Görüntüleme
  • Ince Barsak Biyopsisi
  • Ince Barsak Biyopsisi
  • İnfared Koagülasyon
  • İnfared Koagülasyon
  • İnflamatuar Bağırsak Hastalıkları Tedavileri
  • İnflamatuar Bağırsak Hastalıkları Tedavileri
  • Kapsül Endoskopi
  • Karaciğer Fonksiyon Testleri
  • Karaciğer Fonksiyon Testleri
  • Karaciğer Hastalıkları Tedavileri
  • Karaciğer Hastalıkları Tedavileri
  • Karaciğer Nakli
  • Karaciğer Nakli
  • Karaciğerin Radyofrekanslı Ablasyon
  • Karaciğerin Radyofrekanslı Ablasyon
  • Kolon Kanseri Görüntüleme
  • Kolon Kanseri Görüntüleme
  • Kolonoskopi (Kalın Bağırsağın İçine Bakma)
  • Kromoendoskopi
  • Kromoendoskopi
  • Mide - Bağırsak Hastalıkları Ve Tedavisi
  • Mide Botoxu Tedavisi
  • Nazobiliyer Dren Takılması
  • Nazobiliyer Dren Takılması
  • Obezite Takibi Ve Tedavisi
  • Obezite Takibi Ve Tedavisi
  • Özofagus Varislerinin Skleroterapisi
  • Özofagus Varislerinin Skleroterapisi
  • Özofajial Manometri
  • Özofajial Manometri
  • Özofajiyal Band Ligasyonu
  • Özofajiyal Band Ligasyonu
  • Pankreatik Stent Yerleştilmesi
  • Pankreatik Stent Yerleştilmesi
  • Papilla Balon Dilatasyonu
  • Papilla Balon Dilatasyonu
  • Perkütan Endoskopik Gastrostomi
  • Perkütan Endoskopik Gastrostomi
  • Perkütan Endoskopik Jejunostomi
  • Perkütan Endoskopik Jejunostomi
  • Perkütan Karaciğer Biyopsisi
  • Perkütan Karaciğer Biyopsisi
  • Polipektomi
  • Rektosigmoidoskopi
  • Rektosigmoidoskopi
  • Safra Kesesi Taşı Tedavileri
  • Safra Kesesi Taşı Tedavileri
  • Safra Yolları Hastalıları Tedavileri
  • Safra Yolları Hastalıları Tedavileri
  • Safra Yolu Taşı Tedavileri
  • Sengstaken Blakemore Tüpü Yerleştirilmesi
  • Sengstaken Blakemore Tüpü Yerleştirilmesi
  • Skleroterapi
  • Skleroterapi
  • Üre Nefes Testi
  • Üre Nefes Testi
  • Üst Gastrointestinal Endoskopi
  • Üst Gastrointestinal Endoskopi
  Özellikli Uzmanlık

  GÖREV ALDIĞI DİĞER HASTANE VE BİRİMLER

  • Şişli Hastanesi
   İleri Endoskopi Merkezi
  • Ataşehir Hastanesi
   Gastroenteroloji

  KİŞİSEL BİLGİLER

  DOĞUM YERİ / TARİHİ

  Malatya /1979

  YABANCI DİL

  İngilizce

  E-MAIL ADRESİ

  [email protected]

  DENEYİM

  2022 - Halen, İstanbul/Türkiye
  MEMORIAL ŞİŞLİ HASTANESİ
  Gastroenteroloji Profesörü
  2021 - 2022, İstanbul/Türkiye
  MEDİCANA ATAŞEHİR INTERNATIONAL HOSPITAL
  Gastroenteroloji Profesörü
  2019 - 2020, /ABD
  CLEVELAND CLINIC FLORIDA, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, İLERİ ENDOSKOPİK UYGULAMALAR DEPARTMANI
  Davetli Öğretim Üyesi
  2018 - 2021, İstanbul/Türkiye
  İSTANBUL MEDENİYET ÜNİ. GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI
  Gastroenteroloji Profesörü
  2016 - 2019, Ankara/Türkiye
  CUMHURBAŞKANLIĞI SAĞLIK KOORDİNATÖRLÜĞÜ
  2016 - 2016, İstanbul/Türkiye
  BEZMİALEM VAKIF GUREBA HASTANESİ, GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI
  2015 - 2016, /ABD
  CLEVELAND CLINIC FLORIDA, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, İLERİ ENDOSKOPİK UYGULAMALAR DEPARTMANI
  2014 - 2014, İstanbul/Türkiye
  ŞİŞLİ FLORANCE NIGHTINGALE KARACIGER TRANSPLANTASYONU BİRİM
  2013 - 2018, İstanbul/Türkiye
  İSTANBUL MEDENİYET ÜNİ. GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI
  Gastroenteroloji Doçenti

  EĞİTİM

  2012 - 2021, İstanbul/Türkiye
  İSTANBUL MEDENİYET ÜNİ. GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI
  Doçentlik ve Profesörlük
  2008 - 2011, İstanbul
  İSTANBUL MEDENİYET ÜNİ. GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI
  Gastroenteroloji Yan Dal İhtisası
  2002 - 2008, İstanbul/Türkiye
  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÇAPA TIP FAKÜLTESİ
  İç Hastalıkları İhtisası
  1996 - 2002, İstanbul/Türkiye
  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÇAPA TIP FAKÜLTESİ
  Tıp Fakültesi

  BİLİMSEL YAYINLARI

  • Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler: 50 den fazla makale
  • Uluslararası yayınlarda yapılan atıf sayısı: 1200 den fazla
  • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler: 15 bildiri
  • Uluslararası kitap bölüm yazarlığı (Barrett’s Esophagus: Emerging Evidence for Improved Clinical Practice)
  • Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler: 9 makale
  • Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan: 72 bildiri
  • Kitap bölüm çevisi: 4 adet 

   

   

  MESLEKİ ÜYELİKLER

  • The American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD)
  • The European Association for the Study of the Liver (EASL)
  • The American Gastroenterological Association (AGA)
  • The Asian Pacific Association for the Study of the Liver (APASL)
  • The European Association for Gastroenterology, Endoscopy, and Nutrition (EAGEN)
  • Türk Gastroenteroloji Derneği
  • Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği
  • Viral Hepatitle Savaşım Derneği
  • Gastrointestinal Endoskopi Derneği

  Mesleki Ödül, Derece ve Deneyimler

  • Tübitak araştırma Projesi: 1 adet
  • Uluslararası Faz çalışmaları: 2 adet Faz çalışması
  • Ödüller: 5 adet bildiri sunum ödülü

  Katıldığı Mesleki Eğitimler, Kurslar ve Konferanslar

  • Tıp Fakültesinde verdiği dersler: 8 yıl boyunca, 100 ün üzerinde ders anlatımı
  • Kongre ve bilimsel toplantılarda 100 ün üzerinde konuşmacılık
  • Uluslararası kongre katılımı: 50 den fazla
  • İleri Endoskopik Uygulama Kursları (Endosonografi, ERCP, ESD)

  Prof. Dr. Yaşar ÇOLAK Sağlık Videoları

  Endoskopik Mide Küçültme Nedir?
  Prof. Dr. Yaşar ÇOLAK

  Endoskopik Mide Küçültme Nedir?

  Memorial Şişli Hastanesi İleri Endoskopi Merkezi'nden Prof. Dr. Yaşar Çolak, endoskopik mide küçültme işlemi hakkında bilgi verdi. Endoskopik mide küçültme (end...

  Kolon polipleri nedir? - Prof. Dr. Yaşar Çolak
  Prof. Dr. Yaşar ÇOLAK

  Kolon polipleri nedir? - Prof. Dr. Yaşar Çolak

  Memorial Şişli Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü'nden Prof. Dr. Yaşar Çolak, kolon polipleri hakkında bilgi verdi. Memorial Sağlık Grubu https://www.memorial.co...

  Gastroskopi nedir? - Prof. Dr. Yaşar Çolak
  Prof. Dr. Yaşar ÇOLAK

  Gastroskopi nedir? - Prof. Dr. Yaşar Çolak

  Memorial Şişli Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü'nden Prof. Dr. Yaşar Çolak, gastroskopi nedir? sorusuna yanıt verdi. Memorial Sağlık Grubu https://www.memorial...

  ARMA (Antireflü Mukozal Ablasyon) nedir?
  Prof. Dr. Yaşar ÇOLAK

  ARMA (Antireflü Mukozal Ablasyon) nedir?

  Memorial Şişli Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü'nden Prof. Dr. Yaşar Çolak, ARMA (Antireflü Mukozal Ablasyon) nedir? sorusuna yanıt verdi. Memorial Sağlık Gru...

  Doktorun Tüm Videoları

  Fiyat Sor

  Fiyat bilgisi almak için aşağıdaki formu doldurun.
  Sosyal Medya Hesaplarımız
  Canlı Destek Kolay Randevu Al