Yükleniyor

Üretra kanseri nedir? Belirtileri ve tedavisi

Üretra kanseri nedir? Belirtileri ve tedavisi

Ürolojik kanserler içinde en nadir görülen tür olan üretra kanserine, erkeklerde kadınlara göre daha sık rastlanıyor. İleri yaş (60 yaş üstü) ve mesane kanseri öyküsü olan kişiler daha fazla üretra kanser riski taşıyor. Ayrıca sık idrar yolu enfeksiyonu ve HPV (insan papilloma virüsü) gibi cinsel yolla bulaşan bazı hastalıklar da üretrada kronik iltihaplanmaya neden olarak kanser riskini artırabiliyor. Hiçbir belirti vermeden ilerleyebilen üretra kanseri; idrarda kan, sık, zayıf ya da kesintili idrar, üretradan akıntı veya üretranın etrafında gelişen lenf düğümleri ile de kendisini belli edebiliyor. Üratra kanseri erken teşhis edilerek tedavi edilmediği takdirde hayati riske neden olabiliyor. Memorial Şişli Hastanesi Üroloji Bölümü’nden Prof. Dr. Murat Binbay, üretra kanserin nedenleri, belirtileri, tedavi yöntemleri ve sık sorulan sorular hakkında bilgi verdi.  

İçindekiler

Üretra nedir?

Üretra, mesanede depolanan idrarı vücudun dışına atan içi boş bir tüptür. Üretra, erkeklerde 8 inç uzunluğundadır ve mesaneden prostat yoluyla penisin ucuna kadar uzanır. Kadınlarda ise 1,5 inç uzunluğunda olan üretra, vajinanın hemen üstünde bulunur.  

Üretra kanseri nedir?

Üratra kanseri, üratrada gelişen bir kanser türüdür. Üretra kanseri, idrarı mesaneden vücudun dışına taşıyan dar bir tüp olan üretrayı kaplayan dokulardaki kanserli (malign) hücrelerden kaynaklanmaktadır. Üretra kanseri, tüm ürolojik kanserler içinde en nadir görülen bir kanserdir. Erkeklerde kadınlara göre daha sık görülen üretra kanserine yakalanma riski 60 yaş üstü olanlarda ve mesane kanseri öyküsü olan kişilerde daha yüksektir. Ayrıca sık idrar yolu enfeksiyonu ve HPV (insan papilloma virüsü) gibi cinsel yolla bulaşan bazı hastalıklar da üretrada kronik iltihaplanmaya neden olarak üretra kanser riskini artırmaktadır. İlk başta hiçbir belirti vermeden sinsi bir şekilde ilerleyebilen üretra kanseri, ilerleyen dönemlerde idrarda kan, sık, zayıf ya da kesintili idrar, üretradan akıntı veya üretranın etrafında gelişen lenf düğümleri ile kendisini belli etmektedir.

Üretna kanserinin nedenleri nelerdir?

Üretra kanserinin nedenleri de birçok kanser türünde olduğu gibi henüz kesin olarak bilinmemektedir. Üretra kanserinin sağlıklı hücrelerin kontrolsüz bir şekilde büyümeye başlaması ve bu hücrelerin bir araya toplanarak tümör oluşturmasıyla meydana geldiği bilinmektedir. Ancak bu hücrelerin neden hızla büyüyerek üretra kanserine neden olduğu henüz kesin olarak bilinmemektedir. Üretra kanseri hastaları üzerinde uzun zamandır yapılan araştırmalar bu nedenlerin kanser riskini artırdığı düşündürmektedir:

 • 60 yaş üstünde olanlar genç yaştakilere göre daha çok üretra kanseri riski taşır.
 • Mesane kanseri hikayesi olan hastalarda üretra kanseri riski yüksektir. Ayrıca mesane kanseri tedavisi görenlerde mesane alınsa bile sonradan üretra kanseri gelişebilir.
 • HPV (insan papilloma virüsü) gibi cinsel yolla bulaşan hastalıklar üratra kanseri riskini artırabilir.
 • Sık idrar yolu enfeksiyonu geçirenlerde üretra kanseri riski daha yüksektir.
 • Üretada kronik iltihaplanmalar üratra kanserine neden olabilir.
 • Üratdaki darlık erkeklerde kronik şişme ve iltihaplanmaya neden olabileceği için üretra kanser riskini artırabilir.
 • Üretradaki kitle kadınlarda üretra kanser riskleri artırabilir.
 • Siyahi insanlarda üretra kanseri riski beyaz ırka göre iki kat daha fazladır.

Üretra kanserinin belirtileri nelerdir?

Üretra kanseri ilk başlarda belirti vermeden ilerleyen bir hastalıktır. Bunun nedeni kanser tümörlerinin küçük olmasıdır. Üratra kanseri, tümörler büyüdükçe hastada bu belirtilere neden olabilir:

 • İdrarda kan
 • Üratradan akıntı veya kanama
 • Sık idrara çıkma ve idrarın tamamını yapmadan idrara çıkma isteği
 • İdrar yaparken sorun yaşamak
 • İdrar yaparken ağrı veya düşük akış
 • İdrar kaçırma
 • Kasıkta büyüyen lenf bezleri
 • Cinsel organ ile anüs arasındaki bölgede yumru veya büyüme

Yukarıdaki belirtilerin çoğu başka bir hastalıktan da kaynaklanabilir. Ancak bu belirtiler ihmal edilmeden bu alanda deneyimli bir üroloji uzmanına başvurularak kanser olup olmadığının belirlenmesi gerekmektedir. Çünkü üretra kanseri erken teşhisle tedavi edilmediği takdirde hayati risklere neden olabilmektedir.  

Üretra kanseri nasıl teşhis edilir?

Üretra kanseri belirtileri çoğu zaman başka hastalıkların belirtileri ile benzerlik gösterdiği için hastalar çoğu zaman farklı hastalıklarla ilgili tedavi görmektedir. Bu tedaviler idrar yolu enfeksiyonları veya erkeklerde iyi huylu prostat hiperplazisi olabilmektedir. Bu tedavilerden sonuç alınamayan hastalar detaylı bir şekilde muayene edilmelidir. Hastanın doktora başvurma nedenleri, risk faktörleri ve ailede hastalık geçmişi hakkında bilgiler edinildikten sonra hasta fiziki olarak muayene edilmektedir. Erkeklere dijital rektal muayene, kadınlara pelvik muayene yapılarak üretra çevresindeki tümörler hakkında bilgi sahibi olunmaktadır. Ayrıca kesin tanı için doktorunuz şu test ve işlemlerin yapılmasını isteyebilir:

 • İdrar testi
 • Kan testi
 • Ultrason
 • Endoskopik muayene (sistoskopi veya üreteroskopi)
 • CT tarama
 • Biyopsi

Çoğu kanser türünde olduğu gibi üretra kanserinin de kesin tanısı için en önemli tetkik biyopsidir. Kesin olarak üretra kanseri teşhisi konduktan sonra kanser hakkında daha fazla bilgi edinmek için başka testlerde yapılabilmektedir. Bu testlerle kanserin evresi, kanserin ne kadar yayıldığı (metastaz yaptığı) belirlenmektedir. Üretra kanseri tamamen evrelendirildikten sonra, doktoru hasta ile tedavi planlaması yaparak en kısa zamanda tedavi sürecini başlatmaktadır.

Üretra kanseri nasıl tedavi edilir?

Üretra kanseri tedavisi seçenekleri sahip olduğunuz üretra kanserin tipine, üretrada nerede olduğuna, cinsiyetinize, test sonuçlarınıza ve kanserin evresine göre planlanmaktadır.  Üretra kanserinin en önemli tedavi yöntemleri şunlardır:

Cerrahi tedavi

Üretra kanserinin en yaygın tedavisi ameliyattır. Kanserli tümör, ameliyat ile üratranın içinden veya dışından temizlenmektedir. Ayrıca cerrahi yöntemle üretra etrafındaki kanserden etkilenen lenf düğümleri temizlenmektedir.

Radyasyon tedavisi

Radyasyon tedavisi ile yoğun enerji ışınlarıyla kanser hücreleri yok edilir. Üretra kanserinde radyasyon genellikle cerrahi veya kemoterapi ile birlikte kullanılmaktadır.

Kemoterapi

Üratra kanser tümörlerini önleyici ilaçlar, ameliyat öncesi tümörü küçültmek hastalığın nüksetmesini önlemek için de ameliyattan sonra kullanılmaktadır.

Gözetim

Üretral kanser tedavisinde bazı durumlarda hasta sadece gözetim altında tutulmaktadır. Bu durum kanserin hemen tedavi edilmediği anlamına gelmektedir. Yani tümör hastada herhangi bir soruna yol açmıyorsa, büyüme veya yayılma eğilimi göstermiyorsa hasta doktoru tarafından düzenli olarak muayene ve testler ile gözetim altında tutulmaktadır. Tümörün büyümeye başlaması ya da yayılma eğilimine girmesinin tespit edilmesi durumunda hastaya diğer tedavi seçenekleri uygulanmaktadır.

Tedavi sonra takip

Üretra kanseri tedavisi ile tümörü tamamen çıkarılabilir. Ancak bu durum kanserin nüksetme olasılığını ortadan kaldırmamaktadır. Bu nedenle kanserin tekrarlama riskini erken yakalamak ve olası yayılmayı önlemek hasta doktoru tarafından mutlaka kontrol altında tutulmalıdır.

Üretna kanseri hakkında sık sorulan sorular

Üretra kanseri tedavisinin yan etkileri nelerdir? 

Üretra kanseri tedavi sürecinde hastanın gördüğü kemoterapi ve diğer ilaç tedavileri dolayısıyla saç dökülmeleri, ağız başta olmak üzere vücudun çeşitli yerlerinde yaralar, kusma, iştahsızlık ve gerginlik gibi yan etkiler olabilir.

Üretra kanseri ölümcül bir hastalık mıdır?

Üretra kanseri, ilk başta hiçbir belirti vermeden ilerleyebilen sinsi bir hastalıktır. Üretra kanseri erken teşhis edildiğinde cerrahi işlem başta olmak üzere kemoterapi ve radyoterapi ile tedavi edilebiliyor.

Üretra kanseri nükseder mi?

Üretra kanseri tedavi edildikten sonra hastalığın tekrarlama olasılığı, kanserli tümörün ilk veresi ve konumuna bağlıdır. Küçük evreli ve ön üretradaki kanserin tekrarlama riski daha düşüktür.

Üretra kanseri erkeklerde mi kadınlarda mı daha sık görülür?

Üretra, erkeklerde 8 inç, kadınlarda ise 1,5 inç büyüklüğündedir. Erkeklerde üretra kanseri kadınlardan daha sık görülür.

Memorial Tıbbi Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır.

Güncelleme Tarihi : 24 Ekim 2023

Yayınlanma Tarihi: 1 Temmuz 2021

Bu Konuda Uzman Doktorlar

İletişim Formu

Detaylı bilgi için iletişime geçin.

* Bu alan gereklidir.
Sosyal Medya Hesaplarımız
Canlı Destek Kolay Randevu Al