Yükleniyor

Meme asimetrisi nedir?

Meme asimetrisi nedir?

İletişime Geçin

Meme asimetrisi, her iki meme arasındaki orantısız gelişim ya da farklı nedenlerden dolayı ortaya çıkabilmektedir. Meme asimetrisi pek çok kadında görülmekle birlikte eğer memedeki görünümde çok büyük farklılıklar yoksa kişi bu durumu kabul ederek yaşayabilir. Ancak memelerdeki asimetrik görünüm, çoğu zaman estetik bir problem gibi düşünülse de kişileri psikolojik olarak da rahatsız edebilmektedir. Meme boyutundaki farklılıklar estetik müdahale ile düzeltilerek kadınların bu sorunu oradan kaldırılabilmektedir. Memorial Antalya Hastanesi Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Bölümü uzmanları, meme asimetrisi ve ameliyatı hakkında bilgi verdi.

İçindekiler

Meme asimetrisi nedir?

Memede asimetri, her iki meme boyutunun birbirinden farklı olmasıdır. Hemen hemen tüm kadınlarda memede asimetri söz konusudur. Her yapılan ölçümde, ameliyat planlamasında kadınların genelinde memede asimetri olduğu görülmektedir. Her iki memede de rahatsız edici boyutta olmadığı sürece memede asimetri normal karşılanabilir. Karşıdan bakıldığında her iki meme arasındaki fark çok belli olmamalıdır. Her iki meme boyutundaki fark fazla ise kişide rahatsızlık ve estetik kaygı hissi ortaya çıkabilmektedir. Memede asimetri öncelikle hastanın fark edip belirtmesi, sonrasında da uzmanlar tarafından yapılan muayene ile ortaya çıkmaktadır.

Meme asimetrisi neden olur?

Meme asimetrisinin çoğu doğumsaldır. Bir memenin daha az gelişmesine ya da diğerinin ondan daha fazla gelişmesine bağlı bariz asimetriler görülmektedir. Özellikle doğumdan sonra her iki memede farklı miktarda süt üretimi ya da bebeğin bir memeyi daha fazla emmesine bağlı olarak da memelerde eşitsizlik gelişebilir. Emzirmeden sonraki dönemde her iki memenin boyutlarının artması veya küçülmesi farklı olduğu zaman ya var olan rahatsız etmeyen asimetri belirginleşir ya da hiç ortada olmayan bir asimetri de ortaya çıkabilir.

Emzirmeden sonra genellikle yağ dokusu değil de meme dokusunda bir erime ya da değişme olur. Bu her iki memede de eşit olmadığı takdirde asimetri gelişir. Özellikle yağ dokusundaki değişiklikler kilo alıp verme ile meydana gelir. Ama yağ dokusu sadece tek bir memede birikmediği için bu tip büyüme ya da küçülmeler eşit miktarda olur. Örneğin kilo verme ameliyatlarından sonra olan memedeki yağ dokusu kaybı genellikle her iki memede de gelişir. Kilo vermeye bağlı asimetri görülme sıklığı çok daha nadirdir.

Meme asimetrisi nasıl düzelir?

Meme asimetrisinde her iki memenin şekli ve boyutu çok önemlidir. Mesela doğumsal olanlarda hangi memenin hangisine benzetileceğine karar verilir. Bariz asimetride bir meme küçük iken diğer meme büyük olur. Genelde estetik olarak hastanın da tercih ettiği iki memeden birinin boyutu olmaktadır. Örneğin bir meme aşırı büyükse küçülterek diğerine benzetilir. Tam tersi de olabilmektedir. Bir tanesinin görünümü hastanın beğendiği ve ideal ölçülerdeyse, diğer meme hiç gelişmediyse veya hastaya görsel olarak küçük geliyorsa küçük memeye slikon koyulup büyütülerek eşitlenmeye çalışılır.

Genellikle büyük olan memenin küçültülerek eşitlenmesi daha kolay ve daha güzel sonuç vermektedir. Çünkü fazla miktarda olan meme ve yağ dokusuna istenilen şekil verilebilir. Küçük memeye silikon koyup yapılan eşitlemelerde ise her zaman yüzde yüz simetri sağlanması mümkün olmayabilir. Çünkü mevcut silikonların boyut ve şekilleri belirlidir ama karşı memenin boyutu ve şekli çok değişken olabilmektedir. Bir de doku zaten yetersiz olduğu için küçük olan meme her zaman karşı memeye benzetilemeyebilir.

Bir meme çok büyük diğer meme çok küçükse, küçük olana protez koyulup diğer meme de küçültülerek eşitlenebilir.

Doğumdan sonra olan asimetrilerde genellikle özellikle meme dokusunun çekilmesiyle birlikte bir hacim kaybı olur. Dolayısıyla her iki memede de dikleştirme hatta bu dikleştirme ile beraber her ikisine de farklı boyutlarda silikon koyularak eşitleme yapılabilir.

Meme asimetri ameliyatı nasıl gerçekleştirilir?

Meme asimetrisi ameliyatı diğer meme ameliyatları gibi olmaktadır. Zaten uygulanılan teknikler diğer meme ameliyatlarında uygulanılan teknikler ile aynıdır. Ameliyat genel anestezi altında yapılır. Hastanın muayenesinde hem meme şekline hem de hangi memeye ne işlem yapılacağına karar verilir.

Hem silikon hem meme dikleştirme ya da meme küçültme ameliyatlarında aşağı yukarı ameliyat sonrası dönem benzer geçmektedir. Çok fazla ağrı gelişmez. Hasta bir hafta sonra normal yaşantısına dönebilir. Ama dikkat etmesi gereken yaklaşık 2 aylık bir süreç vardır.  Bu süreye kadar kolları ve göğüs kaslarını zorlayacak ağır kaldırma, ağır sportif faaliyetlerden uzak durulmalıdır.

Belirgin meme asimetrisi olup ameliyat ihtiyacı olan hastalar, ne istediklerinden çok emin bir şekilde gelmektedir. Doğumsal vakalar 18 yaşından sonra yapılmaktadır. Gelişmenin tamamlanması beklenir. İki memesinin eşitlenmesinin talebiyle gelen hastalar hangisinin eşitlenmesini istediklerini açık bir şekilde ifade eder.

Meme asimetresi hakkında sık sorulan sorular 

Meme asimetrisi ameliyat ile düzeltildikten sonra yeniden olur mu?

Meme asimetrisi ameliyatından sonra yeniden memelerde asimetrisi gerçekleşmez. Silikon protez uygulaması yapıldıysa ameliyatın etkileri geçtikten sonra şekilde bir değişiklik olmaz. Küçültme ameliyatları genelde stabil ameliyatlardır, sonrasında asimetri gelişmesi görülmez. Ancak değişiklik görülebilen tek durum doğumdur. Doğum nedeniyle 20 kilo ve üzeri aşırı kilo alma ile sonrasında kilo verme, emzirme gibi durumlar değişikliğe yol açabilir. Bazen her iki memede de değişiklik olur ve bunun sonucunda bir asimetri ortaya çıkabilir. Çünkü meme asimetrisi ameliyatlarında her iki memeye yapılan işlem farklı olduğu için, emzirme ve aşırı kilo kaybı sonucunda asimetri tekrar görülebilir.

Özellikle ileri yaşlarda meme asimetrisine yol açabilecek diğer bir durum da tümör yerleşimleridir. Bazen tümörler de tek tarafta büyüyerek asimetri yapabilmektedir. Bu yüzden her meme asimetrisinde mutlaka görüntüleme yöntemlerinden yararlanılarak, tümör varlığının araştırılması büyük önem taşımaktadır.

Meme asimetrisi ameliyatından sonra emzirme mümkün mü?

Meme asimetrisi ameliyatından sonra anneler bebeklerini emzirebilmektedir. İster silikon koyularak ister küçültme yapılan bir ameliyat olsun, her ikisinde de emzirme mümkündür. Zaten silikonlar meme hatta kas dokusunun tamamen altına yerleştirilmektedir. Meme dokusu ve bezleri yukarıda tamamen sağlıklı bir şekilde kalmaktadır. Estetik silikon ameliyatlarının hepsinde anneler emzirebilir. Küçültme ya da dikleştirme ameliyatlarında yine emzirme mümkündür. Çünkü her ikisinde de meme bezlerinin ve dokusunun tamamı kesilmemektedir. Büyük bir miktarı meme başına bağlı bir şekilde yukarıya doğru hareketlendirilir. Dolayısıyla meme başının altında yoğunlukta olan süt bezleri sağlam kalır.

Memede yalancı sarkma nedir?

Memede sarkıklık dendiğinde meme başının yerine bakılır. Meme başının yeri meme altı kıvrımının altına indiyse sarkma başlar. Meme altı kıvrımının hizası sınırdır, üstü ise ideal olarak kabul edilir. yalancı sarkmada ise meme başı normal yerindedir. Alttan doku sarkıklığı görülür. Meme gövdesi aşağıya doğru sanki içinde bir su balonu varmış gibi aşağıya doğru inen bir görüntü verir. Burada meme başı normal yerinde de olsa, meme gövdesinin aşağıya sarkması rahatsız edici bir görüntü verir. Dolayısıyla yalancı sarkma da normal sarkma kategorisi içinde değerlendirilebilir.

Her iki memede de asimetri olabilir mi?

Asimetri iki meme arasındaki boyut farkıdır. Dolayısıyla her iki memede de asimetri olmaktadır.

Ağır spor yapan kadınlarda meme asimetrisi olabilir mi?

Olamaz. Spor yapmanın meme asimetrisi oluşturma konusuyla bir ilgisi yoktur. Fakat tek taraftaki kol ve göğüs kaslarının çok çalıştıran sporlarda olması mümkündür. Ama tenisçilere bakıldığında şu ana kadar böyle bir asimetri vakası rapor edilmemiş ya da görüşmemiştir.

Meme asimetrisi ameliyatından sonra spor yapılabilir mi?

Meme asimetrisi ameliyatından 2 ay kadar sonra spor yapılabilir. 1 hafta sonra hasta normal yaşantısına döner. Yürüyüş gibi sadece bedenin alt tarafını çalıştıracak hareketlere izin verilir. Ancak göğüs ve kol kaslarını çok aşırı çalıştıracak halter, fırlatma egzersizleri gibi sporların yapılması için 2 ay beklenmelidir. Her halükarda 2 ay sonra da olsa her türlü spor yapılabilir.

Memede doku bozukluğu nedir?

Memede dokusunun tahrip olması, değişikliğe uğramasıdır. Emzirme, ışın tedavisi ve iltihabi meme hastalıkları gibi etkenlerden dolayı meme dokusunda bozulmalar görülebilir. Bu doku bozulması bir tarafta fazla olursa ya da her iki memede de eşit olmazsa meme asimetrisi gelişebilir.

Meme asimetrisi ameliyatı için yaş sınırı var mıdır?

Meme asimetrisi doğumsal ise ergenlik çağından sonra ortaya çıkar. 16-17 yaşından sonra da eğer bir asimetri varsa bariz bir şekilde belli olmaktadır ama ameliyat için 18 yaş beklenir.

Meme asimetrisine neden olan başka hastalıklar var mı?

Bir de tek taraflı meme yokluğu ve oradaki kas yokluğuyla birlikte giden bazı hastalıklar vardır. Bu tamamen bir meme asimetrisi değildir ama bir tarafta meme ve göğüs kası hiç gelişmeyebilir. Parmaklarda ve bazı diğer organlarda da değişiklikler olan hastalıklar vardır. Meme asimetrisinde bunu iyi ayırt etmek lazım. Bu gibi hastalıklardan kaynaklanan meme asimetrisinde daha bariz bir asimetri söz konusudur. Bir uzmanın neyden kaynaklandığının tanısını koyması çok zor değildir.

Meme asimetrisi genetik mi?

Genetik faktörler bu gibi anomalilerde olabilir ancak bilinen bir genetik aktarım yoktur. Ailede bir yatkınlık varsa genetik olduğunda bahsedilebilir.

Memorial Tıbbi Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır.

Güncelleme Tarihi : 19 Nisan 2023

Yayınlanma Tarihi: 22 Haziran 2021

Bu Konuda Uzman Doktorlar

İletişim Formu

Detaylı bilgi için iletişime geçin.

* Bu alan gereklidir.
Sosyal Medya Hesaplarımız
Canlı Destek Kolay Randevu Al