Yükleniyor

Perinatoloji (Yüksek Riskli Gebelik)

Perinatoloji (Yüksek Riskli Gebelik)

Kolay Randevu Al
Aşağıdaki başlıklara tıklayarak, Perinatoloji (Yüksek Riskli Gebelik) alanındaki ilgili içeriklere kolayca ulaşabilirsiniz.

Bölüm Hakkında

“Perinatal Tıp” ya da “Perinatoloji”, anne adayı ve doğacak bebeği ile ilgili problemlerin yaşandığı sorunlu gebeliklerde gerekli tanı ve tedavi yaklaşımları konusunda uzmanlaşan bir bilim dalıdır. Perinatoloji uzmanları Kadın Hastalıkları ve Doğum konusundaki ihtisaslarını tamamladıktan sonra 3 yıl perinatal tıp ile ilgili eğitim alarak bu alanda uzmanlığa hak kazanırlar. Ek olarak özel işlemlerin uygulanması için belirli bir eğitim ve tecrübe gerekliliği bu alanın önemli özelliklerindendir.

İçindekiler

Perinatoloji nedir?

Perinatoloji, risk faktörleri olan ve gebelik planlaması yapan anne adayları ile gebelik sürecinde ve perinatal dönem dediğimiz doğum öncesi ve doğumdan sonraki ilk dört haftalık dönemi de kapsayan süreçte anne ile karnındaki bebeğin sağlık durumuyla ilgilenen, risk taşıyan hastalara yapılacak yaklaşımı disipline eden ve tedavi sunan bir alandır.

Bazı durumlarda anne adayının gebe kalması mevcut sağlık sorunu üzerine bir etki yaparak hastalığın seyrini değiştirebilmekte, bazen de sağlık sorunu gebeliğin ve anne karnındaki bebeğin durumunu etkileyebilmektedir. Tüm bu durumların öngörülmesi, ortaya konulması ve daha sorun oluşmadan önlem ve tedavisinin yapılması büyük önem taşımaktadır. Bunun dışında fetüs yani anne karnındaki bebeğin gelişimi esnasında ortaya çıkabilecek dış etkenler ile gelişim seyrinin ve sağlık durumunun etkilenmesi durumunda, tanı ve tedavi sürecinin doğru yönetimi çok önemlidir.

Şüpheli durumlarda perinatoloji uzmanına başvurun

Beklenen ya da beklenmeyen bir sorun ortaya çıkması halinde; ayrıntılı tanının konulması ve sorunun gerekirse ilaç ya da anne karnında işlem veya ameliyat) ile giderilmesi, anne karnındaki bebeğin söz konusu sorun nedeni ile kaybedilmemesi, hastalığının önlenmesi ve kontrol altına alınması en kritik aşamayı teşkil eder. Bu durumda şüphelenen ya da saptanan sorunun çözümü için gerekli bilgi eşliğinde doktora başvurulmasında fayda olabilir.

Sorunlu gebelikler (gebe ve anne karnındaki bebek) ile ilgili her türlü rahatsızlığın tanı ve tedavisinin aynı çatı altında toplandığı ve yönetiminin sağlandığı bir merkez olan Memorial Perinatal Tanı ve Tedavi Merkezi, dünya ölçeğinde akademik, bilimsel ve klinik tecrübelerine sahip ekip tarafından oluşturulmuştur. Dünya Perinatal Tıp standartlarına indeksli olan yapılanması ile hizmetinize sunulmuştur. Dünyada gebenin kendisi ve anne karnındaki bebeği için yapılması gereken tanı ve tedavilerin eksiksiz uygulandığı önemli bir merkez olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Perinatal Tanı ve Tedavi Merkezi’nde kişiye özel tedavi

Memorial Perinatal Tanı ve Tedavi Merkezi, uzman kadrosu ve modern teknolojik donanımı ile hamilelik döneminde ortaya çıkan komplikasyonlar, anne adayında kronik hastalık varlığı, bebekte gelişme geriliği ve çeşitli anomaliler, erken doğum riski, çoğul gebelik, tekrarlayan gebelik kayıpları gibi durumlarda en güncel tanı ve tedavi yaklaşımlarını başarıyla uygulamaktadır. Kişiye özel tedavilerle annenin sağlığının korunması ve bebeğin sağlıkla dünyaya gelmesi amaçlanmaktadır.

Hamilelik sürecinde bebeğin gelişimi ya da annenin sağlığını ilgilendiren bir sorun ortaya çıkması durumunda; özel tetkiklerle ayrıntılı tanı konularak, ilaç tedavisi veya anne karnında uygulanacak ameliyat ya da işlemle sorunun giderilmesi, anne karnındaki bebeğin sağlığına kavuşması sağlanmaktadır.

Perinatal hastalıkların tanı ve tedavisinde son yıllarda önemli gelişmeler yaşanmakta, ileri genetik incelemeler ve tarama testleri uygulanmaktadır. Down Sendromu-Trizomi 21, Edward Sendromu-Trizomi 18, Patau Sendromu-Trizomi 13, cinsiyet kromozomu-X/Y bozuklukları, triploidi, kaybolan ikiz eşi için anne kanında saptanan fetal ya da plasentadan kaynaklanan serbest DNA ölçümleri ile tarama testleri yapılmaktadır. Bu tarama testleri tanısal değerde olmasa da %99’a yakın değerde hassasiyet sahiptir. Üç ya da dört boyutlu ultrason görüntülemeleri de riskli gebeliklerde tanı için kullanılmaktadır. Son yıllarda bu uygulamalarla kesin tanı için gerekli olduğu düşünülen CVS ya da amniosentez yapılması gerekliliği azalmış durumdadır. Bu sayede normal gebeliklerin düşükle sonuçlanması riski de anlamlı ölçüde azaltılmaktadır. Kromozomlara ait sorunları içeren ve hamilelik döneminde ultrason ile bulgu vermeyen delesyon sendromları için de artık risk fetal DNA testi ile hesaplanabilmektedir. Bu sendromlardan en sık rastlananların başında DiGeorge, 1p36, Angelman, Prader Willi, Cri du Chat gelmektedir. Bu durumda da özel tanı ve tedavi yaklaşımları uygulanmaktadır.

Hamilelik öncesi anne adayında en sık karşılaşılan sorunlar

Kalp hastalığı, tansiyon yüksekliği

Diyabet (Şeker hastalığı)

Tiroit hastalıkları

Karaciğer veya böbrek hastalıkları

Enfeksiyon hastalıkları

Kollajen doku hastalıkları (lupus, sjögren hastalığı gibi)

Kromozom ya da gen hastalıkları

Kan uyuşmazlığı durumu

Annede ilaç kullanım öyküsü (epilepsi, psikiyatrik hastalık vs)

Sigara ya da alkol kullanımı

Anne adayının 18 yaşından küçük, 35 yaşından büyük olması

Anne adayının çok zayıf veya çok şişman olması

Hamilelikle birlikte gözlenen sorunlar

Gebelik diyabeti ( Gestasyonel diyabet)

Hamilelik döneminde yüksek tansiyon, preeklampsi, eklampsi (gebelik toksikozları)

Erken gebelik dönemi kanamaları

Çoğul gebelikler

Erken doğum öyküsü

Anormal tarama test sonucu (ikili test, üçlü test, dörtlü test vs)

Doğumda gelmesi gereken suyun erken gelmesi (Erken membran rüptürü)

Tekrarlayan gebelik kayıpları

Bebekte gelişme geriliği görülmesi

Bebeğin eşinin yerleşim bozuklukları

Fetusta saptanan kalp, akciğer, yüz, beyin, böbrek ya da yüz anomalileri

Bebeğin anne karnında yaşadığı sıvı ortamı yani amnion sıvısının az ya da çok olması

Anneden bebeğe geçen enfeksiyonlar

İri bebek

Anne karnındaki bebekte görülen kist ve tümörler

Fetal kemik gelişim anomalileri

Çoğul gebelikler, ikiz gebeliklere özgü sorunlar

Anne karnında uygulanan ameliyatlar

Anne ya da bebek kaynaklı olarak riskli bulunun hamileliklerde perinatal değerlendirmenin doğru yapılması ve sürecin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için bu alanda tecrübeli perinatoloji uzmanlarının olduğu tam donanımlı merkezlerin seçilmesi büyük önem taşımaktadır. Çeşitli risk faktörleri bulunan ve gebelik düşünen anne adayları ile gebeliğinde çeşitli riskler tespit edilen, komplikasyon gelişen ya da çeşitli nedenlerle süreç hakkında endişeleri olan anne adayları da mutlaka perinatoloji uzmanlarına başvurmalıdır.

Bölüm Uzmanları

Anlaşmalı Kurumlar

Hastanelerimizin anlaşmalı olduğu özel sigorta şirketleri, tamamlayıcı sigortalar, diğer kurum ve şirket anlaşmalarını aşağıda bulabilirsiniz.

Sonuç bulunamadı.

    İletişim Formu

    Aşağıdaki İletişim formunu doldurarak hastanemiz ile ilgili bilgi talebinde bulunabilirsiniz.

    * Bu alan gereklidir.
    Sosyal Medya Hesaplarımız
    Canlı Destek Kolay Randevu Al