İnatçı Öksürük Ciddi Hastalıkların Habercisi Olabilir

Özellikle soğuk kış aylarında enfeksiyon hastalıklarına bağlı olarak ortaya çıkan öksürük, yaşamı tehdit eden önemli hastalıkların da belirtisi olabilir. Bu nedenle uzun süre geçmeyen  öksürük şikayetlerinin nedeninin araştırılması ve sonuca göre tedavi planı belirlenmesi çok önemlidir. Memorial Diyarbakır Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü’nden Doç. Dr. Güngör Ateş, inatçı öksürük ve tedavi yaklaşımları hakkında bilgi verdi.

Öksürük bir hastalık değil belirtidir

Öksürüğün en sık görülen nedenleri astım, reflü ve çeşitli enfeksiyonlar olmakla birlikte; akciğer kanseri, tüberküloz ve KOAH gibi yaşamı tehdit eden sorunlar da bu şikayetleri tetikleyebilir. Tüm bunların dışında sigara kullanımı da kronik öksürüğe yol açmaktadır.

2 haftayı geçen öksürüğün nedeni araştırılmalı

Öksürük ortalama 4 haftayı geçtiğinde uzun süreli, 8 hafta sürdüğünde ise inatçı yani “kronik” olarak adlandırılır. Sıklıkla sinüzit, grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarını takiben ortaya çıkar. Ortalama 2-3 ay devam edebilir. Ancak yine de gribal enfeksiyona yakalanan hastalarda ortalama 2 hafta süresince geçmeyen öksürük şikayeti varsa, mutlaka doktor kontrolünde bu durumun nedeni araştırılmalıdır.

Astım hastalarında öksürük kronik hale gelebilir  

Kronik inatçı öksürüğün en sık nedenlerinden biri de astım hastalığıdır. Astım hastalığı normalde hırıltı, göğüste sıkışma, nefes darlığı ve öksürük ile kendini gösterir. Ancak astım hastalarının bir kısmında tek bulgu geçmeyen uzun süreli öksürük de olabilir.

Reflü de en sık görülen nedenlerden

Kronik öksürük, gastro özofageal reflü hastalarında da sıklıkla ortaya çıkmaktadır. Midedeki asidin yemek borusuna kaçmasına reflü adı verilmekte ve hastaların bir kısmında bu asit üst solunum yolları ile akciğerlere kadar kaçmaktadır. Bu asit kaçışına bağlı olarak öksürük oluşabilmektedir. Hastalar tarafından çok bilinmese de inatçı öksürük aslında sık karşılaşılan bir reflü belirtisidir. Bilimsel araştırmalar göre; kronik öksürük görülen reflü hastalarının yaklaşık  % 50’sinde klasik reflü belirtileri olmaksızın reflüye bağlı öksürük görülebilmektedir.  Bu nedenle 4-8 haftayı geçen inatçı öksürük şikayetleri yaşayan hastaların mutlaka reflü yönünden de değerlendirilmesini gerektirir.

Önemsemediğiniz öksürük şikayetleri akciğer kanserinin ilk belirtisi olabilir

Akciğer kanseri dünyada en sık görülen kanser türü olup, aynı zamanda en fazla hayati riske yol açan kanserdir.  Erkek hastalığı olarak düşünülen ancak sigara kullanımının artması ile birlikte kadınlarda da sıklığı meme kanserinin önüne geçen akciğer kanserinin en önemli nedeni sigara kullanımıdır. Akciğer kanserini haber veren öksürük, özellikle sigara içimine bağlı olarak değerlendirildiğinde hastalığın tanısında gecikmelere yol açmaktadır. Bu nedenle sigara içiliyor olsa bile, kronik öksürük durumunun mutlaka doktor tarafından değerlendirilmesi gerekir.

Tanı için detaylı muayene ve tetkikler yapılmalı

Uzun süre devam eden inatçı öksürüğü bulunan kişiler için tedavide ilk adım muayene, hasta öyküsünün alınması ve nedenin belirlenebilmesine yönelik tetkikler yapılmasıdır. Bazı kan tetkikleri, akciğer grafisi solunum fonksiyon testleri ilk aşamada yapılabilir. Bunların dışında gerekli görüldüğü takdirde ise akciğer tomografisi, sinüzit yönünden değerlendirme, bronkoskopi gibi ileri tanısal yöntemlere de başvurulabilir.

Uzun süren öksürük şikayetleri ciddiye alınmalı, daha fazla vakit kaybedilmeden mutlaka doktora danışılmalı ve nedene yönelik tedaviler ile şikayetlerin ortadan kaldırılması sağlanmalıdır.

Güncellenme Tarihi: 02 Şubat 2016Yayınlanma Tarihi: 02 Şubat 2016

Benzer Sağlık Rehberleri

CANLI DESTEK