Yükleniyor

Leep konizasyon nedir? Leep konizasyon hangi hastalıklarda uygulanır?

Leep konizasyon nedir? Leep konizasyon hangi hastalıklarda uygulanır?

İletişime Geçin

HPV enfeksiyonlarının sık görülmesi ve özellikle de Smear testinin yaygınlaşması, rahim ağzı kanserlerinde tanı koyma sıklığını artırmaktadır. Sadece rahim ağzı kanseri değil, rahim ağzında görülen değişimler çok daha erken dönemlerde teşhis edilebilmektedir. Rahim ağzı kanserine yol açabilecek hücresel değişimler ( kanser öncü hücreleri ) CIN 1, CIN 2, CIN 3 olarak sınıflandırılabilmektedir. Rahim ağzındaki değişimler kolposkopi/ biyopsi yöntemi belirlenebilmektedir. Rahim ağzındaki hücresel değişimlere göre tedavi yöntemleri de farklılık gösterebilmektedir. Leep Konizasyon yöntemi rahim ağzındaki değişimlerin hem tanısı hem de tedavisinde kullanılabilen bir işlemdir. Memorial Ataşehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Doç. Dr. Mesut Polat, Leep Konizasyon Ameliyatı hakkında bilgi verdi.

İçindekiler

Leep konizasyon nedir?

Leep konizasyon işlemi, rahim ağzı kanseri öncü hücrelerini tespit etmek için yapılan rutin jinekolojik takiplerde kolposkopi / biyopsi yapılan hastalarda CIN 2, CIN 3 (HSIL)  belirlendiği durumlarda cerrahi olarak hem tanı hem de tedavi için uygulanan cerrahi bir işlemdir. Leep konizasyon işlemi tanıyı kesinleştirmek için kullanılabilirken eş zamanlı olarak tedavi amaçlı da kullanılmaktadır. 

Sıcak konizasyon (LEEP ) işleminde anestezi altında özel bir aletle rahim ağzının belirlenen bölgesinin kesilerek çıkartılır. Soğuk konizasyon işleminde ise kesme işlemi bistüri ile yapılmaktadır. Soğuk konizasyon operasyonu daha çok erken evre rahim ağzı kanseri tanısını almış kişilerde tercih edilmektedir.

Leep konizasyon hangi hastalıklarda uygulanır?

Leep konizasyon işlemi sadece rahim ağzı kanseri veya öncü hücrelerinin tedavisinde mi uygulanıyor? Sorusu hastalar tarafından gündeme getirilmektedir. Leep konizasyon işlemi genelde jinekolojik acıdan rahim ağzına uygulanan bir işlemdir. Rahim ağzı kanseri için kullanılabildiği gibi rahim ağzında anormal bir durum var ise hastanın şikayetine göre rahim ağzını küçültmek veya rahim ağzının tamiri için hastalıklı bölgenin çıkartılması işleminde de kullanılabilir. Ancak leep konizasyon işlemi genellikle rahim ağzı kanserinde gündeme gelmektedir. 

Leep konizasyon neden yapılır?

 • Leep konizasyon ameliyatı genellikle rahim ağzında HPV enfeksiyonun neden olduğu hücre değişikliklerinin hem tanı hem tedavisi amacıyla uygulanır. Özellikle de CIN 2 ve CIN 3 tanıları için uygulanan bir cerrahi prosedür olarak ön plana çıkar. 
 • Rahim ağzı kanseri şüphesiyle biyopsi yaptıran hastalarda tanı anlamında şüphe varsa teşhisin netleştirilmesi için leep konizasyon ameliyatı yapılabilir.
 • Rahim ağzı biyopsisi yapılan ve rahim ağzı kanseri teşhisi alan hastalarda leep konizasyon ameliyatının yapılmasına gerek yoktur. Ancak erken evre rahim ağzı kanserleri teşhisi alan hastalarda leep konizasyon gündeme gelebilir. Erken evre rahim kanseri teşhisi alan hastalarda genellikle soğuk leep konizasyon tercih edilmektedir.
 • Erken evre rahim ağzı kanserinde leep kullanılabildiği gibi, CIN gibi anormal hücrelerin görüldüğü durumlarda da leep konizasyon operasyonu yapılabilir.
 • İleri evre rahim ağzı kanser görüntüsü olan hastalarda biyopsi işlemi yapılması yeterli olmaktadır. Biyopsi ile kesi tanı konulduğu takdirde LEEP tekniği kullanılmamaktadır.
 • LEEP işleminin yapılıp yapılmamasını yapılan kolposkopik biyopsi sonucuna göre karar verilmektedir. Leep işlemi ile belirlenen alan çıkartıldıktan sonra akabinde patolojiye gönderilmektedir.

Leep konizasyon ameliyatı nasıl yapılır?

 • Rahim ağzı biyopsisinde anormal hücreler görüldüğü zaman leep konizasyon işlemi yapılmasına karar verilirse bu işlem genel anestezi altında yapılmaktadır.
 • Leep konizasyon işlemi jinekolojik muayene masasında yapılmaktadır.
 • Hasta anestezi alacağı için işlemin ameliyathane ortamında yapılması daha sağlıklıdır.
 • Leep konizasyon cerrahi bir işlemdir. Hasta jinekolojik masaya yatırıldıktan sonra kadın hastalıkları ve doğum uzmanı vajina duvarlarını ve vajinayı incelemek için kullanılan vajinal spekulum ile rahim ağzı görünür hale getirilir.
 • Özel bir solüsyonla rahim ağzı boyanarak cerrahi sınırlar belirlenir.
 • Rahim ağzında etkilenmiş bölüm cerrahi olarak çıkartılır. Koni şeklinde çıkartıldığı için işlemin adına Leep konizasyon denmektedir.
 • Cerrahi işlemle çıkartılan bölüm anormal hücre değişikliği kontrolü için patoloji laboratuvarına gönderilir. 

Leep konizasyon hakkında sık sorulan sorular 

  Leep konizasyon ameliyatı fiyatı nedir?

  Leep konizasyon ücreti doktorun ve ameliyatın yapılacağın hastanenin fiyat politikası, Leep konizasyon ameliyatı sırasında kullanılacak malzemeye göre farklılık gösterebilmektedir. Leep konizasyon ameliyatı bu konuda tecrübeli kadın hastalıkları ve doğum doktorları tarafından güvenle gerçekleştirilen bir işlemdir. Leep konizasyon ameliyatı fiyatı ne kadardır sorusunun yanıtını almadan önce doktorun seçilmesi işlemden önce ön muayenenin yapılması ve sorunun en iyi çözümüyle ilgili yol haritasının belirlenmesi gerekmektedir.

  Leep sonrası adet düzensizliği olur mu?

  Leep konizasyon ameliyatı sonrasında normal adet ritminde bir değişiklik olmamaktadır. Ancak leep konizasyon işleminden sonraki ilk adet döngüsünde kanama miktarı ve süresi bir miktar fazla olabilmektedir. Aşırı kanama olması durumunda doktora başvurmak gerekmektedir.

  Leep konizasyon ameliyatını yaptırmanın uygun zamanı var mıdır?

  • Leep konizasyon ameliyatı her zaman yapılabilir ancak hem doktorun hem de hastanın daha rahat etmesi için adet döngüsünden hemen sonra yapılması tavsiye edilmektedir. Adet bitiminden sonraki en kısa sürede yapılması hastaya bir takım avantajlar sağlar.
  • Leep konizasyon ameliyatından sonra 20- 25 günlük kanamasız periyod doku iyileşmesinin daha iyi olmasını sağlamaktadır. Ameliyattan sonraki iyileşme döneminin kanamasız geçmesi dokuların iyileşme sürecini hızlandırabilmektedir. Adet periyoduna yakın dönemde leep ameliyatı yapılırsa kanama miktarı daha fazla artacak ve iyileşme daha geç olacaktır. Bu da hastanın yaşam kalitesini bozacaktır.
  • Adet kanamasının olduğu dönem leep konizasyon ameliyatının yapılması, enfeksiyon bakımından da risk doğurabilmektedir.

  Leep konizasyon ameliyatı sonrası iyileşme süreci ne kadardır?

  Leep ameliyatından sonra iyileşme yaklaşık 4-6 hafta sürmektedir.

  Leep konizasyon patoloji sonucu neyi gösterir?

  • Leep konizasyon işlemi sonrasında yapılan patoloji değerlendirmesi biyopsi sonuçlarıyla karşılaştırılır. Leep konizasyon işleminde çıkartılan bölgenin patolojisinin biyopsi sonuçlarıyla birbirine paralellik gösterip göstermediğine bakılır.
  • Lezyonun derinliği ve cerrahi sınırın normal olup olmadığı kontrol edilir. Doku derinliklerinde kanser hücrelerinin olup olmadığına bakılır.
  • Lezyonun devamlılığı açısından cerrahi sınırın temiz olup olmadı kontrol edilir. Cerrahi sınır temiz ise yeterli cerrahi yapılmış demektir.
  • Leep konizasyon patoloji soncu tanı anlamında doğru yerde olup olunmadığı ve tedavinin yeterli olup olmadığını gösterir.
  • Patoloji aynı zamanda tedavinin ilerleyen aşamalarındaki yol haritasının belirlenmesinde de belirleyicidir.

  Leep konizasyon ameliyatı sonrası nelere dikkat etmek gerekir?

  • Hasta leep ameliyatından sonra aynı gün ayağa kalkabilir. Ameliyatı genel anestezi altında yapıldığı için 1-2 saatlik bir dinlenme periyodunun ardından hasta sosyal yaşantısına dönebilmektedir.
  • Leep konizasyon ameliyatından sonraki 1-2 gün karın içi basıncı artırmamak gerekir. Özellikle tuvalette ıkınmaktan kaçınmak önemlidir.
  • Leep ameliyatından sonra yaklaşık olarak 4-6 haftalık bir iyileşme süreci vardır. Bu süreçte cinsel ilişki olmamalıdır.
  • Enfeksiyon yaşanmaması için hijyenik koşullara dikkat etmek önemlidir.
  • Leep konizasyon ameliyatında sonra leke tarzında kanama olabilir bu bir sorunu işaret etmemektedir. Ancak parça parça düşen veya aşırı kanamalarda doktora başvurmak gerekmektedir.
  • Leep ameliyatında sonra banyo yapmakta bir sınırlama yoktur.

  Leep konizasyon ameliyatı sonrası kanama kaç gün sürer?

  Leep konizasyon ameliyatı sonra hiç kanama olmayabilir. Ameliyat sonrası kanama olursa bu kanama genellikle leke tarzındadır. Leke tarzında kanamayı normal kabul etmek gerekir. Bu tarz kanama 15 gün sürebilir.

  Leep konizasyon işlemi sonrası doku dökülmesine bağlı olarak akıntılı bir süreç olabilir. Burada önemli olan akıntının enfeksiyon kapmamasıdır. Hijyenik koşullara dikkat edilmelidir.

  Leep sonrası cinsel ilişki ne zaman olur?

  Leep konizasyon ameliyatı sonrası iyileşme süreci olan 4-6 haftada cinsel ilişki olmamalıdır. Cinsel ilişkiye başlamadan önce doktor kontrolü yapılmalı ve ondan sonra karar verilmelidir. .

  Leep konizasyon ameliyatı sonrası gebelik olur mu?

  Hamile olan bir kadına leep konizasyon ameliyatı yapılmamaktadır. Leep konizasyon ameliyatı sonrası ise gebelik bakımından bir sıkıntı bulunmamaktadır. Hamileliği engelleyen bir durum olmamasına rağmen leep konizasyon ameliyatı olanlarda erken doğum riski bulunmaktadır. Leep işlemi sonrası bu risk düşük olmakla birlikte rahim ağzının kısalmasına bağlı erken doğum riski ortaya çıkabilmektedir.

  Leep konizasyon sonrası tekrarlama olur mu?

  Leep konizasyon ameliyatının ikinci kez yapılıp yapılamadığın hastalar tarafından gündeme getirilmektedir. Leep konizasyon işlemi gerekli olursa birden fazla yapılabilmektedir.

  HPV enfeksiyonu rahim ağzını etkileyip anormal hücrelerin oluşmasına yol açabilmektedir. Bu gibi durumlarda leep konizasyon ameliyatı ikinci kez hatta gerekirse üçüncü kez bile yapılabilmektedir. HPV enfeksiyonu olan ve sigara kullanan kişilerde genelde ikinci müdahale gerektiren grup olarak karşımıza çıkmaktadır. Sigara HPV enfeksiyonunu tekrarlaması açısından en önemli risk faktörüdür. Son yapılan bilimsel çalışmalarda HPV enfeksiyonun vücuttan tamamen atılma ihtimali çok düşük olarak belirtilmiştir. Bağışıklık sisteminin zayıf olduğu durumlarda HPV enfeksiyonu tekrar ortaya çıkmaktadır. Sigara da bağışıklık sistemini zayıflatan en önemli etkenlerin başında gelmektedir. Sigara kişinin sosyal hayatında varsa HPE enfeksiyonun yarattığı anormal hücrelerle tekrar karşılaşmak mümkündür.

  Leep konizasyon ameliyatından sonra ilk kontrol 6 ay sonra yapılmaktadır.

  Leep konizasyon operasyonu acılı mıdır?          

  Leep konizasyon operasyonu ağrılı bir işlem değildir. Ameliyat anestezi altında yapıldığından dolayı kişi ağrı hissetmeyecektir. İşlemden sonra hasta hafif ağrılar yaşayabilmektedir. Ancak yaşanan ağrılar basit ağrı kesicilerle kontrol altına alınabilmektedir. Hastanın sosyal yaşamını etkileyen ağrılar söz konusu değildir. Leep konizasyon operasyonun da genellikle dikiş yoktur. Ancak soğuk leep konizasyon işleminde dikiş kullanılabilir. Bu tamamen cerrahın tercihidir.

  Leep konizasyon işlemi sonrası komplikasyonlar nelerdir?

  Leep operasyonu sonrası en önemli komplikasyon kanamadır. Leke tarzındaki kanamalardan ziyade aşırı kanamalar dikkate alınmalıdır. Uzun vadede gebelikte rahim ağzı yetersizliği olabilir.

  Leep konizasyon sonrası kokulu akıntı olur mu?

  Leep konizasyon ameliyatı sonra kokulu akıntı enfeksiyon ihtimalini akla getirir. Ancak ameliyat sonrası kokulu olmasa bile doku dökülmesine bağlı olarak akıntı yaşanabilir. Kokulu akıntı durumunda doktora başvurmak gerekmektedir.

  Leep konizasyon işlemi ne kadar sürer?

  Leep konizasyon ameliyatı 15-20 dakika süren cerrahi bir işlemdir.

  Memorial Tıbbi Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır.

  Güncelleme Tarihi : 13 Ekim 2023

  Yayınlanma Tarihi: 22 Haziran 2021

  Bu Konuda Uzman Doktorlar

  İletişim Formu

  Detaylı bilgi için iletişime geçin.

  * Bu alan gereklidir.
  Sosyal Medya Hesaplarımız
  Canlı Destek Kolay Randevu Al