Üroloji

Bölüm Hakkında

Ürolojik hastalıkların değişik alt gruplarına ait tüm tetkik ve tedavi işlemleri için deneyimli bir kadro sahibi olan kliniğimiz, özellikle son yıllarda giderek daha yaygın uygulama alanı bulan ve sıklıkla da prostat cerrahisi ile taş hastalıklarında olmak üzere, günümüz teknolojisinin tıbbi uygulamalara sunduğu tüm kapalı ameliyat girişimleri için gereken sistemleri mevcuttur.

Üroloji kliniğinde mevcut öğretim üyesi ve uzman hekimler bölümde devamlı statüde olarak tüm gün hizmet vermektedir. Ürolojiyi ilgilendiren rahatsızlıklar erkeklerde, böbrekler, idrar yolları, idrar torbası, prostat bezi, penis ve testisler ile ilgili problemlerdir. Bayanlarda ise böbrekler, idrar yolları, mesane ve cinsel hastalıklar bu alana girmektedir.

“da VİNCİ” ROBOTİK SİSTEM NEDİR?

da Vinci Robotik Sistem, cerrahi ekipman olarak 3 ana bölümden oluşan ve bilgisayar temeline dayanarak robotik teknoloji ile cerrahinin uygulanmasını sağlayan sistemdir.

Temelde mekanik robot kollarını bilgisayar ve yazılım görevlendirmeleriyle kontrol ederek cerrahın daha nitelikli ameliyatı gerçekleştirmesini sağlar. Bu daha nitelikli cerrahi uygulama için ilk öncelikle 3 boyutlu görüntüyü yüksek çözünürlükte sunması yanında, daVinci Robotik sistemi oluşturan 3 ana sistem (cerrahın ameliyatı uyguladığı konsol, robotik kollar olan hasta başı ünitesi, monitör, ışık ve enerji kaynağının bulunduğu kule) Resim-1'de görülmektedir.


Resim-1:

daVinci  Robot sistemine ait üç bölümün toplu şekilde ameliyathanedeki kurulum düzeni

Bunlardan birisi cerrahın ameliyatı yaptığı ve robotu kontrol ettiği “Konsol” kısmıdır (Resim-2). İkinci bölüm daVinci Robot kollarıdır (Resim-3) ve üçüncü son kısım ise kamera sistemi, enerji ve ışık kaynağının olduğu “Kule” bölümüdür. Robot kollarına, karına yerleştirilen ufak borulardan vücudun içine robotik enstrumanlar adapte edilir. Vücut içine yerleştirilen robotik enstrümanlar her hasta için ayrı şekilde kullanılmaktadır.


Resim-2:
da Vinci Robot kollarının cerrah tarafından kontrol edildiği “Konsol”

da Vinci Robot kollarına yerleştirilen ve kolların ucundan vücudun içine gönderilen ince ve ufak çok amaçlı özellikleri olan robotik cerrahi cihazlar mevcuttur. Bu cihazlar her hastada mutlaka değiştirilmektedir.


Resim-3:
Robot kolları ile ameliyat gerçekleştirilmektedir. Bu kollarda ortadaki robotun gözleri olan teleskop ve kamera sistemi diğerlerine ise minik robotik cihazlar adapte edilir.

“da Vinci” Robotik Cerrahi Sistem'de “Konsol” adı verilen bölümde cerrah oturarak konsol üzerinden hastanın vücudu içindeki görüntüyü en derin alanlarda bile 3 boyutlu, yüksek çözünürlükte (high definition) ve normalin 10-20 kat büyütülmüş şekilde görebilmektedir. Cerrah bu görüntü altında “Konsol”daki robotik kolları kontrol eden bölümlere parmaklarını yerleştirir ve robotik kolları yönetir (Resim-4).


Resim-4:

Konsola oturan cerrah parmaklarını kontrol bölümlerine yerleştirir ve vücut içindeki robotik kolları kontrol ederek ameliyatı mükemmel hassasiyetle geçekleştirir. Burada cerrahın laparoskopik ve robotik deneyiminin üst düzeyde olması esastır.

“Robotik Kollar” hastanın ameliyat edilecek dokuya göre belirli noktalardan 3 ile 5 adet 0.5 ya da 1 cm. çapındaki deliklerden vücuda yerleştirilen borular vasıtasıyla vücut içine gönderilir. Bu kollardan birine vücut içine robotun gözleri olan teleskop ve bu teleskoptan elde edilen vücut içindeki görüntüyü ileten yüksek çözünürlüklü kamera yerleştirilir. Diğer kollar ise cerrahiyi gerçekleştirecek olan robotik kollardır. Tüm robotik kollar ve robotik teleskop cerrah tarafından kontrol edilir.

Robotun kollarının ucundaki cerrahi aletler son derece ince olup vücut içinde en derin bölgelerde bile geometrik düzelmede bir el bileğinin hareket kabiliyetinin de üzerinde 540° hareket kabiliyetine sahiptir ve asla titremez

(Resim-5). İnce uçlu ve nazik karakterdeki cerrahi robotik kollar ile dokuların zarara uğratılmadan ameliyat ile

uzaklaştırılacak organın çıkartılması sağlanır.


Resim-5:

El bileği ve el arasındaki eklem benzer ancak bu eklemden de daha üstün nitelikte ve titremeden hareket etme özelliğine sahip minik robot kolları

ÜROLOJİ'DE ROBOTİK SİSTEM İLE HANGİ TEDAVİLER GERÇEKLEŞTİRİLMEKTEDİR?

Tüm dünya'da olduğu gibi ülkemizde de robotik cerrahi sistem uygulamalarına hastaların talebi artmaktadır.

Robotik Sistem ile cerrahi en sık ürolojik hastalıklarında kullanılmaktadır. Üroloji'de kullanıldığı hastalıklar (uygulama sıklığı sırasına göre)

Prostat Kanseri'nde Robotik Radikal Prostatektomi (Robot yardımıyla prostatın tamamının çıkarılması - Sinir koruyucu)

Mesane Kanseri'nde Robotik Radikal Sistektomi +

Yeni Mesane Rekonstrüksiyonu (Robot yardımıyla idrar kesesinin çıkarılması)

Böbrek Kanseri'nde Robotik Parsiyel Nefrektomi

(Böbrek koruyucu)Robotik Radikal Nefrektomi

UPJ Darlığı'nda Robotik Pyeloplasti

Adrenal Tümör'lerde Robotik Adrenalektomi

da VİNCİ ROBOTİK CERRAHİ UYGULAMADA CERRAHİN FAKTÖRÜ NEDİR?

Önceki bölümdeki açıklamalardan da anlaşılacağı gibi da Vinci Robotik Sistem cerrah tarafından yönetilen ancak cerrahın ameliyatı en derin noktalarda net, 3 boyutlu (3D), yüksek çözünürlüklü büyütülmüş görüntü altında çok açılı hareket kabiliyeti olan robotik kollarla en ufak titreme olmaksızın gerçekleştirmesini sağlayan çağımızdaki ileri cerrahi teknolojidir.

Ameliyatı gerçekleştiren cerrah için önemli teknik avantajları sağlayan Robotik Sistem'e rağmen ameliyatı gerçekleştiren kişi robotun kendisi değil, cerrahtır. Bu nedenle açık cerrahiyi ya da geleneksel kapalı (konvansiyonel laparoskopik) cerrahiyi uygulayan cerrah gibi, da Vinci Robotik Cerrah'ın robotik tekniğe olan yatkınlığı, geçmişteki cerrahi eğitimi ve tecrübesi çok önemlidir.

Diğer yandan tüm sağlık hizmeti alanında ve özellikle cerrahi de olduğu gibi, daVinci Robotik Cerrahide sadece cerrahın önemi yanında Robotik Merkezdeki diğer bütün çalışan ekip elemanlarının tecrübesi çok önemlidir.

da VİNCİ ROBOTİK CERRAHİ’NİN SAĞLADIĞI AVANTAJLAR NELERDİR?

1. Geleneksel açık cerrahi ile karşılaştırıldığında ameliyat sırasında çok az kan kaybı olmaktadır. Buna paralel olarak hastaya kan verilmesi ihtiyacı da çok düşüktür.

2. En derindeki organlar net, yüksek çözünürlüklü ve büyük görüntü altında ameliyat edilmektedir. Bu görüntü avantajı bize çevre dokuların rahat korunmasını ve kanamanın olmadan damarların kontrolünü sağlar.

3. Çok açılı titremeyen robotik kollar ile vücut içinde çok yönlü cerrahi işlem güvenle gerçekleştirilir.

4. Hastanede kalış döneminde çok az miktarda ağrı kesiciye ihtiyaç görülen ağrılar olabilmektedir. Hastaneden çıktıktan sonra da çok az oranda ağrı kesici kullanımına ihtiyaç duyulmaktadır.

5. Ufak deliklerden cerrahi işlemler gerçekleştirildiğinden kozmetik olarak büyük avantajı söz konusudur.

6. Uygulanan hastalığın cerrahisine göre değişkenlik göstermekle beraber, tedavi sonrası hastanede kalış süresi 1 ya da 2 gün kadar olmaktadır. Yaklaşık hastaların %95'i ameliyat sonrası ikinci günde evlerine gitmiş durumdadır.

7. Hastaların büyük bir kısmı “da Vinci Robotik Cerrahi” ile radikal prostat ameliyatı sonrası 2. ya da 3. haftasında rutin çalışmalarına geri dönebilmektedir.

Bölüm Doktorları

Bölüm Videoları

Tümünü Gör